پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حبیب احمدی[پدیدآور اصلی]، امیر جلالی [پدیدآور اصلی]
چکیده: امروزه مواد با ساختار نانو مانند نانوتیرها و نانوصفحه‌ها کاربردهای فراوانی در صنعت داشته و شناخت و مطالعه آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از پرکاربردترین مواد نانوساختاری، نانوصفحه می‌باشد که به طور گسترده در مبدل‌ها، حسگرها و دستگاه‌های چندمنظوره استفاده می‌شود. معمولا تغییر شکل‌های دینامیکی این مواد حائز اهمیت است، به همین علت رفتارهای دینامیکی-ارتعاشی نانو صفحات مورد مطالعه قرار می‌گیرد. لذا در این تحقیق ارتعاشات غیرخطی اجباری نانوصفحه مورد توجه خواهد بود. سیستم مورد مطالعه مطابق از دونانوصفحه‌ که توسط محیط الاستیک غیرخطی به‌هم متصل شده‌اند، تشکیل شده است. سیستم تحت نیروی تحریک هارمونیک خارجی قرار دارد. از تئوری الاستیسیته غیرمحلی برای به دست آوردن معادلات دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر سیستم استفاده می‌شود. از روش گلرکین برای گسسته‌سازی معادلات غیرخطی حاکم به معادله دیفرانسیل غیرخطی معمولی استفاده می شود. بعد از گسسته‌سازی معادلات غیرخطی حاکم از روش مقیاس چندگانه برای حل معادله دیفرانسیل عادی غیرخطی استفاده خواهد شد. در نهایت اثر پارامترهای مختلف مانند بستر الاستیک، پارامترهای غیرمحلی و دیگر پارامترهای هندسی و ساختاری سیستم روی رفتار ارتعاشی سیستم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتعاشات غیرخطی #نانوصفحه #بستر الاستیک #رزونانس اولیه #رزونانس ثانویه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)