پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی غلامی [پدیدآور اصلی]، احمد مددی[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه به ممیزی انرژی و یافتن پتانسیل بهبود با سیستم های تولید همزمان و سیستم های تجدید پذیر در دانشکده مهندسی مکانیک و عمران دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان یک نمونه ساختمان آموزشی پرداخته شد. بررسی‏های میدانی، تحلیلی و آزمایشگاهی به منظور داده‏برداری، مقایسه و ارزیابی حالت‏های مختلف بهبود مصرف انرژی صورت پذیرفت. نتایج بررسی حالت‏های مختلف بهبود شامل استفاده از موتور ژنراتورهای گازسوز، آبگرمکن‏های خورشیدی، صفحات برق خورشیدی و همچنین سیکل ارگانیک رنکین نشان دهنده آنست که استفاده از موتور ژنراتور گازسوز با توان1119 کیلووات کمترین زمان بازگشت سرمایه یعنی کمتر از یک سال را به همراه دارد. زمان بازگشت سرمایه سیستم آبگرم کن های خورشیدی به‌خصوص لوله خلا با در نظر گرفتن قیمت گاز پرداختی توسط دانشگاه بازگشت سرمایه منطقی ندارد بدان معنا که سرمایه گذاری برای این حالت توجیه اقتصادی ندارد. با در نظر گرفتن هزینه جهانی ، آبگرم کن های خورشیدی دارای توجیه اقتصادی می شوند. با افزایش توان موتور زمان بازگشت سرمایه آن به نسبت کمتر از موتور با توان کمتر است. سیال Toluene در دمای بالاتر راندمان بالاتر و مناسب برای بازیافت حرارت از موتور ژنراتور گاز سوز است. سیالMDM مناسب برای دمای پایین تر است. لذا برای بازیافت از محصولات احتراق بویلر ها مناسب می باشد. نتایج تحلیلی با آزمایشگاهی بین ۲ تا ۹ درصد برای سیستم های حرارت خورشیدی متفاوت است. سریعترین بازگشت سرمایه برای سناریو بهبود اضافه کردن موتور ژنراتور 1 به سیستم و فروش برق به شبکه با توجه ارز مرجع یعنی 0/85 سال می باشد.و کندترین برای سناریو بهبود آبگرمکن های لوله خلا با در نظر گرفتن دلار بازار آزاد زمان 46 سال می باشد. بیشترین ارزش حال خالص برای سناریو بهبود اضافه کردن موتور ژنراتور با توان 1119 کیلووات به سیستم و فروش برق به شبکه با توجه ارز مرجع است که مقدارش 11/5 میلیارد تومان درآمد می باشد .و کمترین ارزش حال خالص برای سناریو بهبود آبگرمکن های لوله خلا با در نظر گرفتن دلار بازار آزاد است که مقدارش منفی 5 میلیارد تومان است. این بدان معناست که بازگشت سرمایه در مدت عمر پروژه هنوز صورت نگرفته است. کمترین نرخ بازگشت داخلی برای آبگرمکن های لوله خلا با در نظر گرفتن دلار بازار آزاد می باشد که 0/12 درصد است. و بیشترین برای سناریو 1 یعنی موتور ژنراتور یک می باشد که مقدارش 6/5 درصد است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید همزمان #سیکل ارگانیک رنکین #موتور ژنراتور #سیستم خورشیدی #اقتصادی #محیط‌زیستی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)