پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علیرضا طالبی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: شکست معمولا به دلیل وجود ناپیوستگی‎های هندسی از جمله: ترک، گشودگی، پستی و بلندی‎ها و هر نوع ناپیوستگی دیگر رخ می‎دهد، به همین دلیل یکی از مهمترین مباحث در طراحی‎ سازه‎ها می‏باشد. دلیل اصلی شکست مواد کاهش استحکام ماده و ایجاد تمرکز تنش می باشد. با افزایش تنش در این نقاط ناپیوستگی‏ها رشد کرده و منجر به بهم پیوستن ناپیوستگی و رشد آسیب خواهد شد که در نهایت منجر به شکست نهایی ماده می‎شود. بررسی رفتار دقیق ماده با وجود ناپیوستگی به طراحان کمک شایانی می‎کند که بتوانند طراحی بهینه‎ای را از ماده بکارگرفته داشته باشند. علاوه بر هندسه گشودگی و نوع قرارگیری آن نسبت به بارگذاری و شعاع انحنای گوشه‎های گشودگی در رفتار ماده بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این پایاننامه به بررسی توزیع تنش اطراف گشودگی شبه مربعی در یک صفحه ارتوتروپیک-ویسکوالاستیک نامحدود تحت بار محوری با استفاده از روش مدول موثر و اصل برهمنهی بولتزمن و روش متناظرسازی پرداخته شده است که در ابتدا توزیع تنش اطراف گشودگی شبه مربعی واقع در یک ورق نامحدود ارتوتروپیک با استفاده از روش متغیر مختلط لخنیتسکی برحسب تابعی از خواص مکانیکی E1, E2, ν12, G12 محاسبه شده است. سپس با استفاده از اصل برهمنهی بولتزمن و روش متناظرسازی، حل مسئله الاستیک به حل ویسکوالاستیک در حوزه لاپلاس تبدیل می شود. آنگاه با گرفتن لاپلاس معکوس به روش های عددی مناسب، حل ویسکوالاستیک در حوزه زمان نیز به دست می آید. در نهایت با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه برای گشودگی شبه مربعی رابطه ای صریح برای مولفه‌های تنش بر حسب خواص مکانیکی نیز ارائه شده است. سپس تاثیر پارامترهای انحنای گشودگی و زاویه چرخش نیز ارائه شده است. همچنین در انتها تابع رگرسیون خطی بر حسب شش پارامتر، از جمله چهار پارامتر مادی کامپوزیت و دو پارامتر زاویه چرخش و انحنای گشودگی نیز ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل تنش #صفحه ویسکوالاستیک #گشودگی #متناظرسازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)