پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
صابر شیخ خوشکار [پدیدآور اصلی]، علیرضا شاطرزاده[استاد راهنما]، سید علی سینا[استاد راهنما]
چکیده: در پژوهش حاضر، به بررسی ارتعاشات استاتور در ماشین های الکتریکی جریان متناوب با استفاده از مدل رینگ و فنر با در نظر گرفتن اثر تقارن دوره ای پرداخته شده است. سازه استاتور به صورت رینگ با فرضیات تیر اویلر برنولی مدل سازی شده است. اندرکنش سازه و نیروی الکترومغناطیس با استفاده از فنرهای گسسته مدل سازی شده اند. معادلات حاکم بر حرکت رینگ دوار با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده است. بر اساس حضور و یا عدم حضور ضرایب متغیر با زمان در معادلات حرکت، سیستم های پایا و یا ناپایای مربوطه تحلیل فرکانسی شده اند. برای بدست آوردن معادلات در زمان، جداسازی ترم های زمانی و مکانی در معادلات حرکت و استفاده از فرضیات حرکت تک مودی در مکان به کار رفته است. مقادیر ویژه سیستم با استفاده از حل اغتشاشی به صورت نیمه تحلیلی به دست آمده است. نتایج حل بیانگر ظهور ناپایداری به ازای نسبت های مشخصی از سرعت دورانی رینگ و تکیه گاه و مرتبه تقارن دوره ای در مودهای مختلف سیستم است. مطالعه در خصوص اثرات متغیر بودن سختی فنرهای گسسته با زمان و زاویه اتصال این فنرها به رینگ در خواص فرکانسی ارتعاشات داخل صفحه رینگ به تفصیل انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استاتور ماشین های الکتریکی #ارتعاشات آزاد داخل صفحه ای #رینگ دوار با تقارن دوره ای #افتراق مودها #نظریه اغتشاش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)