پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدامین شهنازی [پدیدآور اصلی]، پوریا اکبرزاده[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به افزایش روزافزون کاربردهای صنعتی و مهندسی جریان‌های آشفته و قرارگیری جریان‌های درون توربوماشین‌ها، لوله‌های انتقال سیال، مبدل‌های حرارتی، موتورهای احتراقی، اتمسفر و اقیانوس‌ها و… در این دسته خاص از جریان، احتیاج به تحلیل، بررسی و مدل‌سازی این نوع از جریان بیش‌ازپیش احساس می‌گردد. در تحقیق حاضر، برای نخستین بار از روش پیش‌شرط‌سازی توانی محلی، جهت شبیه‌سازی جریان‌های تراکم‌ناپذیر آشفته پایا و ناپایا در اطراف ایرفویل‌ها در اعداد رینولدز بالا استفاده‌شده ‌است. در این روش، معادلات حاکم با تغییر در جملات مشتق زمانی اصلاح می‌گردند. معادلات حاکم به کمک روش عددی حجم محدود جیمسون از نوع مرکزیت-سلول گسسته‌سازی می‌شوند. همچنین برای حل جریان ناپایا از الگوریتم ضمنی دوزمانه و برای شبیه‌سازی عددی جریان آشفته از مدل جبری بالدوین و لومکس استفاده‌شده است. محاسبات برای جریان‌ پایا و ناپایای آشفته‌ی عبوری از ایرفویل‌های NACA0012 و ONERA-A در اعداد رینولدز و زوایای حمله مختلف ارائه‌شده است. نتایج ارائه‌شده در این مطالعه شامل پروفیل‌های سرعت، فشار و لزجت گردابه‌ای، توزیع ضریب فشار، ضرایب برآ و پسا و تاثیر روش پیش‌شرط توانی بر نرخ همگرایی می‌باشد. حل عددی ارائه‌شده و استفاده از روش پیش‌شرط توانی در هر دو جریان‌ آشفته پایا و ناپایا در اعداد رینولدز بالا از دقت قابل‌قبولی برخوردار می‌باشد. همچنین استفاده از این روش سرعت همگرایی را تا حد زیادی افزایش داده به‌طوری‌که تعداد تکرار گام حل عددی و به‌تبع آن زمان در هر دو جریان پایا و ناپایا را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان آشفته پایا و ناپایا تراکم‌ناپذیر #روش پیش‌شرط توانی #ایرفویل NACA0012 و ONERA_A #مدل جبری بلدوین-لومکس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)