پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید معین دراز گیسو [پدیدآور اصلی]، پوریا اکبرزاده[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه‌ی آیرودینامیک جریان‌های با اعداد رینولدز پایین به علت کاربردهای خاص نظیر وسایل بدون سرنشین، ربات‌ها و کاوشگرهای زیرسطحی در ابعاد بسیار کوچک مورد توجه می‌باشد. در پایان‌نامه حاضر، یک روش پیش‌شرط توسعه یافته به نام روش پیش‌شرط توانی، جهت تحلیل جریان‌های آرام ناپایا با زاویه‌ی حمله ثابت و همراه با نوسان تناوبی اجباری عبوری از هیدروفویل‌ها ارائه شده است. جریان‌های ناپایای نوسانی به طور گسترده در زمینه‌های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات تجربی و عددی فراوانی پیرامون دینامیک گردابه‌ها، جزییات نیروی پیشرانه‌ی ماهی و پستانداران دریایی، استفاده‌ از هیدروفویل‌های نوسانی در کنترل جریان و ... صورت گرفته است. در این روش معادلات دوبعدی ناویر-استوکس با تغییر جمله‌ی مشتق زمانی معادلات حاکم اصلاح می‌گردد. ماتریس پیش‌شرط از یک رابطه‌ی توانی و با استفاده از میدان سرعت تصحیح می‌گردد. معادلات حاکم به کمک روش عددی حجم محدود جیمسون از نوع مرکزیت-سلول انتگرال‌گیری می‌شوند و برای حل جریان‌های ناپایا از یک الگوریتم ضمنی دوزمانه استفاده می‌شود. پایداری حل به کمک جملات اتلافی مصنوعی مرتبه‌ی دوم و چهارم به دست آمده است. روش مورد استفاده برای همگرایی حل به سمت حالت دائم، روش انتگرال‌گیری زمانی رانج-کوتای صریح چهار مرحله‌ای می‌باشد. محاسبات جریان‌های ناپایای عبوری از هیدروفویل NACA0012 در اعداد رینولدز و زوایای حمله‌ی مختلف ارائه شده است. نتایج ارائه شده در این پایان‌نامه شامل پروفیل‌های سرعت، ضرایب پسا و برا و تاثیر روش پیش‌شرط توانی بر نرخ همگرایی می‌باشد. نتایج حاصله به صورت رضایت‌بخشی با کارهای عددی محققان دیگر تطابق دارد و همچنین نتایج نشان می‌دهد که روش پیش‌شرط توانی سرعت همگرایی را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌ی زمانی محاسبات را کاهش می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش پیش‌شرط‌سازی توانی #حل دوزمانه #حجم محدود #جریان ناپایا #سرعت همگرایی #نوسان تناوبی اجباری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)