پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
جعفر دارا رشخواری [پدیدآور اصلی]، پوریا اکبرزاده[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، از روش پیش‌شرط توسعه‌یافته به نام روش پیش‌شرط توانی، برای تحلیل و بررسی جریان‌های آرام پایا و ناپایا با زاویه حمله‌ ثابت عبوری از هیدروفویل‌ها به‌صورت سه‌بعدی استفاده ‌شده است. پژوهشگران به جریان‌های پایا و ناپایا در زمینه‌های گوناگون توجه خاص و ویژه‌ای دارند. جریان‌ با عدد رینولدز پایین به‌دلیل کاربرد‌های خاص مانند وسایل بدون سرنشین و ربات‌ها در ابعاد بسیار کوچک توسط محققان مطالعه می‌شود. همچنین تحقیقات تجربی و عددی فراوانی روی دینامیک گردابه‌ها، بررسی هیدروفویل‌ها و.... انجام ‌گرفته است. در این مطالعه با تغییر کمیت مشتق زمانی معادلات حاکم، معادلات سه‌بعدی ناویر-استوکس اصلاح می‌گردد. با کمک میدان سرعت و استفاده از رابطه توانی، ماتریس پیش‌شرط اصلاح شده و برای انتگرال‌گیری معادلات حاکم از روش عددی حجم محدود جیمسون از نوع مرکزیت سلول استفاده شده است. جریان‌‌ ناپایا با کمک الگوریتم دوزمانه حل می‌شود، انتگرال‌گیری در زمان با کمک روش انتگرال‌گیری زمانی رانج-کوتا صریح چهار مرحله‌ای انجام می‌گیرد. دستگاه معادلات مسئله که شامل معادلات پیوستگی و ممنتوم در دستگاه مختصات دکارتی به‌صورت سه‌بعدی می‌باشد، با استفاده از الگوریتمی در نرم‌افزار C++ حل گردیده است. جریان‌ پایا و ناپایا تراکم‌ناپذیر سه‌بعدی عبوری از هیدروفویل NACA 0012 با اعداد رینولدز و زاویه حمله‌ مختلف حل شده است. نتایج حاصل با دقت خوبی با مطالعات دیگر پژوهشگران همخوانی و تطابق دارد و از نتایج مشاهده می‌شود که روش پیش‌شرط توانی نرخ همگرایی بالایی دارد و زمان محاسبات در مقایسه با روش‌های دیگر 20 تا 50 درصد کاهش می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش پیش‌شرط‌سازی توانی #جریان پایا #جریان ناپایا #حجم محدود #حل دو‌زمانه.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)