پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مجتبی صفری [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مباحث مهم در طراحی سازه های پیشرفته مهندسی، جلوگیری از شکست سازه ها در نتیجه تنش درنواحی ناپیوستگی هندسی است. تنش باعث رکود استحکام و شکست های زودرس در سازه ها می شود زیرا موجب پیشروی ترک در اثر بارگذاری حرارتی و تغییرشکل های پلاستیک در محل ایجاد تنش، می شود . یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر توزیع تنش اطراف میانبار نوع هندسه میانبار می باشد . به طوری که با تغییر هندسه میانبار ، مقدار و محل ایجاد تنش تغییر می کند. علاوه بر هندسه میانبار، دیگر پارامترهای موثر شامل زاویه چرخش میانبار و شعاع انحنای گوشه های میانبار هستند. که با انتخاب مناسب هر یک از این پارامترها می توان میزان تنش بیشینه را کنترل نمود . بر پایه تئوری ترموالاستیسیته دوبعدی حالت پایدار، میدان تنش در اطراف میانبار در یک ورق نامحدود همسانگرد مورد بررسی قرار می گیرد. ورق با ابعاد بی نهایت تحت جریان حرارتی یکنواخت بوده ودرمرز میانبار جابجایی وجود ندارد. با استفاده از توابع پتانسیل مختلط و با به کارگیری نگاشت همنوا و حلّ معادلات انتگرالی، توزیع تنش اطراف میانبار ارائه می شود . روش استفاده ، روش متغیر مختلط برای ورق نامحدود همسانگرد حاوی میانبار غیردایره ای است. برای سادگی استفاده از انتگرال کوشی، صفحه نامحدود شامل میانبار، به ناحیۀ درون دایره ای به شعاع واحد نگاشته می شود . زاویه چرخش میانبار و شعاع انحنای گوشه های میانبار از جمله پارامترهای مهمّی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میانبار #زاویه چرخش میانبار #شعاع انحناء گوشه های میانبار #تنش بیشینه #توابع پتانسیل مختلط #نگاشت همنوا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)