پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
امیرحسین نیرومند [پدیدآور اصلی]، محسن نظری[استاد راهنما]
چکیده: در مطالعه حاضر، پدیده سقوط یک قطره در کانال حاوی سیال و در یک هندسه دو بعدی متقارن محوری به کمک شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای قابل تأثیر روی مسأله از جمله: وجود اختلاف دما بین قطره و سیال محیطی، تأثیر اعداد بی بعد رینولدز، وبر، فراد و رایلی؛ در طول حل تغییر یافته و نتایج حاصل از این تغییرات به کمک شکل‌ها، کانتور‌ها، جدول‌ها و منحنی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که نوع جریان پیش رو، جریان دو فازی می‌باشد، برای پیدا کردن سطح مشترک بین دو فاز در هر لحظه از روش نسبت حجمی سیال استفاده شده است. که معادله مربوط به این روش به همراه سایر معادلات حاکم در نرم افزار فلوئنت نسخه 6.3 حل گردیده‌اند. تغییر پارامترهای موثر بر مسأله باعث گردید تا سقوط قطره در کانال حاوی سیال با رژیم‌های مختلفی روبرو گردد و در پی آن زمان سقوط قطره، نرخ انتقال حرارت، میزان تغییر شکل قطره از حالت دایروی، ایجاد جدایش در قطره و ... در حالت‌های مختلف، با یکدیگر تفاوت کند که تمام موارد فوق در حالت‌های مختلف با یکدیگر مقایسه گردیده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سقوط قطره در کانال #متقارن محوری #انتقال حرارت #حل عددی به کمک فلوئنت #روش نسبت حجمی سیال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)