پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
وحید محمدهاشمی [پدیدآور اصلی]، امیر جلالی[استاد راهنما]، حبیب احمدی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، ارتعاشات غیرخطی نانولوله ی کربنی خمیده ی انتقال دهنده ی سیال پوشیده شده با لایه های پیزوالکتریک، مورد مطالعه قرار گرفته است. از تئوری تیر اولر-برنولی به منظور دستیابی به معادله حرکت برای رفتار ارتعاشی سیستم استفاده شده است. شرط مرزی لغزشی نانولوله ی کربنی انتقال دهنده ی سیال بر اساس عدد نادسن فرض شده است و مدل ریاضی سازه با استفاده از اصل همیلتون توسعه یافته است. سپس از روش گلرکین برای گسسته سازی معادله حرکت استفاده شده و پاسخ فرکانسی سیستم با استفاده از روش مقیاس های زمانی چندگانه برای تحریکاولیه و پارامتریک بر اساس پیزوالکتریک استخراج شده است. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف از جمله ضخامت و ولتاژ لایه ی پیزوالکتریک، میزان خمیدگی نانولوله، عدد نادسن و پارامتر غیرمحلی بر فرکانس طبیعی و پاسخ فرکانسی سیستم بررسی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانولوله ی کربنی خمیده #نانولوله ی انتقال دهنده ی سیال #نانوسیستم های مبتنی بر پیزوالکتریک #عدد نادسن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)