پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد حلیمی [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمود نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به نیاز روزافزون صنعت برای انتقال حرارت بیش تر در فضایی کم، تحقیق در زمینه ی سیستم های انتقال حرارت دوفازی در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. لوله ی حرارتی نوسانی یک وسیله ی انتقال حرارت دوفازی است که می تواند به صورت حلقه باز و یا حلقه بسته باشد که در زیرمجموعه ی لوله های حرارتی مرسوم (فتیله ای) قرار می گیرد. با توجه به فعل و انفعال هایی که در رژیم جریان داخل PHP اتفاق می افتد، می تواند چندین برار فلزاتی از قبیل مس و آلومینیوم حرارت را در یک اختلاف دمای کم انتقال دهد و همین امر باعث شده که از PHP به عنوان یک ابررسانا یاد شود. یک PHP از یک لوله با تعدادی دور به صورت U شکل ساخته می شود و متشکل از 2 قسمت اواپراتور و کندانسور بوده که یک ناحیه ی آدیاباتیک نیز می تواند به صورت دلخواه بین قسمت اواپراتور و کندانسور قرار بگیرد. مقدار حرارتی را که از قسمت اواپراتور به کندانسور منتقل می شود کاملاً وابسته به نوع رژیم جریان حاکم بر سیال عامل موجود در PHP بوده که این رژیم جریان نیز وابسته به پارامترهای زیادی از قبیل ساختار PHP، سیال عامل و پارمترهای ترموفیزیکی مربوط به آن، حرارت ورودی به قسمت اواپراتور و ... می باشد. با توجه به اهمیت بالای رژیم جریان موجود در PHP در مقدار انتقال حرارت و مقاومت حرارتی آن که نشان دهنده ی میزان کارایی سیستم می باشد، در این کار به منظور بررسی رژیم جریان دوفازی و تأثیر آن بر عملکرد لوله های حرارتی نوسانی، با ساخت دو CLPHP از جنس پیرکس با قطر داخلی 4 و قطر خارجی 6 میلی متر آزمایش ها با استفاده از سیال های عامل اتانول، آب دیونیزه، نانوسیال مس و استون، در نسبت های پرشدگی 40، 50 و 60 درصد و در دو حالت افقی و عمودی انجام داده شد و تأثیر نوع سیال عامل و ویژگی های ترموفیزیکی مربوط به آن، نسبت پرشدگی، تعداد دور، جاذبه، استفاده از نانوذرات در سیال عامل و حرارت ورودی به قسمت اواپراتور مورد بررسی قرارگرفت. در این پژوهش باتوجه به نتایج بصری، به طورکلی 3 نوع رژیم جریان را شاهد بودیم که هرکدام تأثیر متفاوتی در انتقال حرارت و کارایی سیستم داشتند. استفاده از نانوذرات مس و حضور جاذبه در حالت عمودی با تغییرات مثبتی که در رژیم جریان به وجود آوردند از طریق افزایش انتقال حرارت و کاهش دمای قسمت اواپراتور، باعث کاهش مقاومت حرارتی سیستم شدند، در مورد سایر سیال های عاملی که مورد استفاده قرار گرفت نیز با توجه به نسبت پرشدگی، ویژگی های ترموفیزیکی، تعداد دورهای CLPHP و سایر شرایط آزمایشگاهی بهترین شرایط کارکردی سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رژیم جریان دوفازی #لوله ی حرارتی نوسانی (PHP) #لوله ی حرارتی نوسانی حلقه بسته (CLPHP) #نسبت پرشدگی #ویژگی های ترموفیزیکی #سیال عامل #مقاومت حرارتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)