پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
کورش بخشی [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]
چکیده: توسعه تجهیزات الکترونیکی پربازده، نیازمند وسایل انتقال حرارت با ظرفیت بالا می‌باشد. لوله‌‌‌‌های حرارتی به علت دربرداشتن انتقال حرارت دو فاز گزینه مناسبی برای این منظور هستند. پیشینه پژوهش های مورد بررسی در این زمینه نشان می دهد مطالعات تجربی و تحلیلی بسیاری در رابطه با لوله‌های حرارتی باز و بسته و لوله‌های نوسانی انجام داده شده است. نتایج گزارش شده توسط محققین مختلف نشان دهنده اختلافات نسبی بین مشاهدات تجربی و تئوری است، لذا در مطالعه حاضر با استفاده از روش عددی و شبیه‌سازی (نرم‌افزار کامسول) به مطالعه عددی رفتار حرارتی و رژیم جریان یک لوله حرارتی نوسانی تک حلقه برای حالت جریان دوفازی نسبت به سایر مدل های ارائه شده پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه به‌صورت زیر می‌باشد: • انواع مختلف الگوی جریان در مکانیسم لوله حرارتی نوسانی مشاهده شد. • با کاهش زاویه استقرار به دلیل کاهش اثر گرانش، زمان حالت راه‌اندازی کاهش می‌یابد. همچنین تغییر دمای ملایم و ناگهانی در حالت راه‌اندازی مشاهده شد. • حالت خشک شوندگی در تحقیق در هیچ یک از زوایای استقرار مشاهده نشد. • با کاهش زاویه استقرار از حالت 90 درجه (عمودی) به حالت 30 درجه (شیب‌دار) مقاومت حرارتی افزایش می‌یابد. • لوله حرارتی نوسانی در هر چهار حالت از زاویه استقرار عملکرد داشت و در آن حرکت چرخشی نیز دیده شد که جهت چرخش گاه‌وبیگاه دچار تغییر می‌شد. • عملکرد لوله حرارتی در حالت 90 نسبت به حالت‌های دیگر از گرانش، بهتر بود و انتقال حرارت در اواپراتور و کندانسور در حالت عمودی بهینه بود. • با تغییر از حالت 90 درجه به 30 درجه اثر نیروی گرانش کمتر و کمتر به حرکت مایع کمک می‌کند و از شدت حرکت مایع کاسته می‌شود. • برای حرکت دائمی سیال به حداقل زمانی نیاز است که در کمتر از آن زمان هیچ‌گونه حرکتی داخل لوله حرارتی نوسانی دیده نمی‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لوله حرارتی نوسانی (PHP) #لوله حرارتی نوسانی حلقه بسته (CLPHP) #رژیم جریان دوفازی #نسبت پرشدگی (FR) #مقاومت حرارتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)