پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
علی پیری [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمدرضا حیرانی نوبری [استاد مشاور]
چکیده: آلاینده های اصلی که از احتراق در موتور تولید می شوند، شامل مونوکسیدکربن، هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن هستند. مبدل کاتالیزوری یکی ازمهمترین وسایلی است که برای کنترل آلودگی ناشی از احتراق درموتورها مورداستفتده قرار می گیرد.هنگامی که موتوردرحالت سردراه اندازی می شود مقداری طول میکشد تامبدل به دمای فعال شدن برسد.درخلال همین زمان بخش عمده ای ازآلاینده ها خارج میشوند.دراین پژوهش یک مدل یک بعدی ریاضی وفیزیکی برای بررسی پدیده های که درمبدل رخ می دهندارایه شده است. اثر پارامترهای هندسی و پارامترهای جریان بر رفتار مبدل مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که مقدار فلز گرانبها مصرف شده در مبدل یکی از مهمترین عوامل موثر بر هزینه تولید آن است، سعی شده است برای یک مقدار فلز معین توزیع بهینه ممکن بدست آید. نتایج نشان میدهند که بااستفادهازیک توزیع پله ای برای فلز گرانبهاتا‎۵۰ درصدعملکرد مبدل بهبود می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل کاتالیزوری #مدل سازی ریاضی و فیزیکی #بهینه سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)