پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
جلال عبداله آبادی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه حل عددی ارتعاش یک ورق متحرک ویسکوالاستیک تحت بار عرضی جهت به دست آوردن جابجایی و فرکانس های آن بر پایه تئوری برشی مرتبه اول ارائه می شود. برای این منظور معادلات حاکم بر سیستم با فرض مدل استاندارد خطی زنر نوع دوم برای جنس ماده به کمک اصل هامیلتون استخراج شده و با روش گالرکین بخش های زمانی و مکانی آن جدا می شود. جهت حل معادلات حاکم بر رفتار سیستم که یک دستگاه معادلات دیفرانسیل بر حسب زمان است از روش تفاضلات محدود استفاده می شود. پاسخ ورق در حین زمان حل و نیز حساسیت این مقادیر به پارامترهای هندسی ورق و نیز خواص ویسکو الاستیک بررسی می شود. همچنین فرکانس طبیعی سیستم و وابستگی آن به هندسه و جنس ورق بررسی می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق متحرک محوری #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #المان محدود #ویسکوالاستیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)