پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محمدرضا ملایی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، مرتضی حسینعلی بیگی [استاد راهنما]
چکیده: بتن خود تراکم دارای مزیتهایی چون، اجرای سریع‌تر ساختمانها، کاهش نیروی انسانی ، بهبود دوام به دلیل کاهش نفوذپذیری، آزادی عمل بیشتر در طراحی مقاطع می‌باشد. منطقه انتقالی بین خمیر سیمان و سطح سنگدانه یا الیاف و یا میلگرد نقش مهمی در نفوذپذیری، دوام و مقاومت بتن دارد. در این بررسی آزمایشگاهی برای تقویت ناحیه تماس از نانوسیلیس به عنوان پوزولان مصنوعی بسیار فعال که از محصولات فناوری نانو است استفاده شده است. با توجه به اهمیت ساختار میکروسکوپی این نوع بتن نسبت به بتن‌های معمولی و نقش آن در دوام بتن نیاز به بررسی ساختار میکروسکوپی این نوع بتن می باشد. بنابراین، مطالعات بتن و خمیر سیمان در مقیاس نانو برای توسعه مصالح ساختمانی جدید و کاربرد آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق آزمایشگاهی، به بررسی اثر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی (مقاومت فشاری، کششی، خمشی، مدول الاستیسیته و نفوذپذیری و رئولوژی (L-BOX، جریان اسلامپ، ) بتن خودتراکم پرداخته شده است. بدین منظور 4طرح اختلاط شامل سری A و B و C و D که به ترتیب حاوی 0، 2، 4 و 6 درصد وزنی سیمان نانو سیلیس که به صورت جایگزین با سیمان مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفتند. در تحقیقات انجام شده با توجه به نتایج آزمایشات کارایی بتن خود تراکم، مشاهده گردید که استفاده از نانو سیلیس، به علت دارا بودن واکنش پذیری بالا سبب کاهش کارایی و افزایش قوام و لزجت بتن خودتراکم میگردد. خصوصیات مکانیکی اعم از مقاومت‏های فشاری، خمشی و کششی بتن‏های ساخته شده با افزایش درصد نانو سیلیس تا 4 درصد، افزایش وبعد از آن تقریبا کاهش می‏یابند. با توجه به روند کسب مقاومت فشاری نمونه‏ها ، سرعت کسب مقاومت نمونه‏های حاوی نانو سیلیس تا سن 7 روز بیشترین مقدار بوده و با افزایش سن نمونه‏ها کاهش می‏یابد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان اظهار داشت اثرپذیری مدول الاستیسیته نسبت به تغییرات درصد نانوسیلیس محسوس‌ می‌باشد. با افزایش درصد نانوسیلیس 2 تا 6 درصد، مقاومت خمشی نمونه‌ها افزایش یافته است. نتایج آزمایش جذب آب حاکی از تاثیر قابل ملاحظه نانو سیلیس در کاهش میزان درصد جذب آب نمونه ها نسبت به نمونه شاهد است. بررسی نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از نانوسیلیس می تواند وضعیت بتن خود تراکم را با توجه به معیارهای استاندارد ASTM1202از بتن با نفوذ پذیری متوسط یا بالا به بتن با نفوذ پذیری کم یا خیلی کم برساند . نتایج حاصل از آزمایش XRD ، نشان دهنده این مطلب است که نانو سیلیس در کاهش میزان هیدروکسید کلسیم در ساختار خمیر سیمان موثر بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو سیلیس #بتن خودتراکم #خصوصیات مکانیکی #دوام
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)