پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مریم منظمی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، حسن حاجی کاظمی [استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش آزمایشگاهی، از پودر شیشه بازیافتی در درصدهای 15،10و20 برحسب وزن سیمان به عنوان جایگزین سیمان در ملات خودتراکم استفاده شده است و آزمایش های مقاومت فشاری ،مقاومت کششی، جذب آب و مقاومت در برابر اسید روی نمونه های ملات خودتراکم صورت گرفت. سپس با افزایش پودر نانو سیلیس در درصدهای 2 ،3 و 4 به صورت تکی و همچنین همراه با پودر شیشه، اضافه کردن آن ها بر ملات خودتراکم مورد بررسی قرار گرفت. الیاف پلی پروپیلن نیز برای کنترل رشد ترک ها به ملات اضافه شد. نتایج حاکی از آن است که اضافه کردن پودر شیشه تا 20 درصد به عنوان جایگزین سیمان برای ساخت ملات با مقاومت و دوام بالا مناسب می باشد. مقاومت فشاری این نمونه ها که در روزهای 7 ،14 و 28 بعد از ساخت ملات به دست آمد، قابل مقایسه و یا در برخی موارد بالاتر از نمونه ی کنترل بوده و بنابراین اضافه کردن پودر شیشه به عنوان جایگزین سیمان در ملات خودتراکم عملی و مناسب می باشد. علاوه بر این، اضافه کردن ذرات نانو سیلیس نیز تا اندازه معین 2 درصد به بهترشدن خواص مکانیکی و دوام نمونه ها کمک می-کند. عکس های میکروگراف الکترون (SEM) گرفته شده در 28 روز نمونه ها نشان می دهد که با اضافه کردن پودر شیشه، سرعت هیدراسیون سیمان افزایش پیدا می کند. به این صورت که بعد از 28 روز، ملات بسیار یکنواخت با حداقل حفرات مشاهده می شود. با اضافه کردن پودر نانو مقدار ژل C-S-H در عکس ها بیشتر و حاکی از بهبود مقاومت نمونه ها در حضور نانو سیلیس است. در این آزمایش حضور الیاف پلی پروپیلن در جلوگیری از فروریختن سریع ملات تحت فشار و کشش کاملا مشهود است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پودر شیشه #ملات خودتراکم #نانو سیلیس #الیاف پلی پروپیلن #مقاومت فشاری #مقاومت کششی #جذب آب #مقاومت در برابر اسید #SEM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)