پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
هادی جمالی [پدیدآور اصلی]، آرش یزدانی[استاد راهنما]، عباس فاضل انواری یزدی [استاد مشاور]
چکیده: سیمان رزینی Panavia F2.0 با پایه پلی متیل متاکریلات، به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی قابل‌مقایسه با سایر سیمان‌ها، پرکاربردترین سیمان مورداستفاده دندانپزشکی در حال حاضر است. استفاده از هیدروکسی آپاتیت در دندانپزشکی به دلیل مزایایی نظیر میزان رادیوپاسیته داخلی در حد سختی ایده آل مشابه دندان‌های طبیعی و نیز خواص سایشی بهبودیافته مورد توجه قرارگرفته است. این خواص مطلوب در کنار تردی و شکنندگی بالای این بایوسرامیک سبب شده تا محققان این ماده را در ترکیب با سایر مواد استفاده کنند تا نواقص آن تا حد ممکن حذف گردد. در این پژوهش سعی بر این شد تا از طریق کامپوزیت سازی سیمان رزینی موردنظر با فاز تقویت‌کننده پودر نانو هیدروکسی آپاتیت خواص این سیمان بهبود یابد و همچنین از خواص زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت در اختلاط با سیمان استفاده شود. همچنین در این پژوهش تأثیر پوشش اسید سیتریک بر روی پودر تقویت‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفت و سه آزمون اندازه‌گیری استحکام فشاری ، استحکام ریزکششی و ریزسختی بر روی نمونه‌ها انجام شد. نمونه‌ها در هر بخش از آزمون شامل چهار گروه با درصد وزنی‌های پودر تقویت‌کننده مختلف بودند. بالاترین استحکام فشاری مربوط به گروه تقویت شده با 2 درصد وزنی پودر نانو هیدروکسی آپاتیت عملیات سطحی ‌شده با عامل اتصال اسید سیتریک با افزایش استحکام 136.7% نسبت به حالت سیمان پاناویا خالص، و بالاترین استحکام ریزکششی مربوط به گروه تقویت شده با 4 درصد وزنی پودر نانو هیدروکسی آپاتیت عملیات سطحی ‌شده با عامل اتصال با افزایش استحکام 41.3% نسبت به حالت سیمان پاناویا خالص بود. در تمامی گروه‌ها، نوع شکست از نوع ترد بود و تخلخل‌های ناشی از حبس شدن هوا در داخل سیمان که در حین اختلاط اجزای سیمان با یکدیگر به وجود آمده بود، در نمونه‌های مورد آزمایش وجود داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیمان دندانی #سیمان رزینی پاناویا #عملیات سطحی پودر هیدروکسی آپاتیت #اسید سیتریک #عامل اتصال #استحکام فشاری #استحکام ریزکششی #ریزسختی #کامپوزیت‌سازی #پیوند زمینه و پودر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)