پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مینا مهاجری [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]، مجید عرفانیان اورعی [استاد راهنما]
چکیده: ارزیابی پاسخ زمین، یکی از معمول‌ترین و مهم‌ترین مسائلی است که در ژئوتکنیک لرزه‌‌ای مطرح است. تحلیل پاسخ زمین جهت پیش‌بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ به منظور تعیین تنش ها و کرنش های دینامیکی خاک برای ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی (انواع ناپایداری‌‌های زمین) و محاسبه نیروهای ناشی از زلزله که می‌تواند سبب ناپایداری زمین و سازه‌های حائل گردد، به کار می‌رود. در حل کلاسیک معادله موج که از نتایج آن در تحلیل پاسخ زمین استفاده می شود ، سرعت موج برشی ثابت در نظر گرفته می شود. آنالیز پاسخ زمین نظیر خطی معادل یا غیر خطی قادر به در نظر گرفتن لایه خاک با سرعت موج برشی متغیر نبوده و از طریق لایه لایه در نظر گرفتن خاک، تغییرات سرعت موج برشی را لحاظ می نمایند. در این پژوهش با استفاده از روش آنالیز موجکی (Wavelet Analysis) و به کمک موجک هار ، معادله موج با در نظر گرفتن سرعت موج برشی به صورت تابعی غیر خطی از عمق حل شده است. همچنین نتایج فوق با نتایج حاصل از ثابت در نظر گرفتن سرعت موج برشی در خاک مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که آنالیز موجکی هار قادر به حل غیر خطی معادله موج با هر تابع دلخواهی برای سرعت موج برشی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادله موج #موجک هار #سرعت موج برشی متغیر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)