پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سمیرا السادات طباطبایی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: به‌طور متداول از موادی همچون آهک، سدیم کربنات و کلریدریک اسید جهت تنظیم pH پساب فاضلاب استفاده می‌شود که این مواد خود به‌صورت آلاینده وارد محیط‌زیست شده و مضراتی را به همراه دارند. هدف از پژوهش حاضر استفاده از میناب گازهای CO2 حاصل از احتراق گاز شهری و CO2 صنعتی، هوا، اکسیژن، و ازن جهت تنظیم pH محلول‌های آبی در سیستم پیوسته بوده است. در این پژوهش ابتدا نمونه‌هایی با pH های بازی در آزمایش‌های مختلف، توسط محلول‌های 2 مولار NaOH، KOH و محلول اشباع‌شده Ca(OH)2 ساخته شدند و پس از آن سعی شد تا با استفاده از تزریق میناب گازهای حاصل از احتراق گاز شهری و CO2 صنعتی تولیدشده توسط دستگاه مولد هیدرودینامیکی میکرونانو حباب، pH نمونه کاهش پیدا کند. در ادامه تزریق هم‌زمان بازهای 2 مولار NaOH، KOH و محلول اشباع‌شده Ca(OH)2 با میناب اسیدی حاصل از تزریق گازهای حاصل از احتراق گاز شهری و CO2 صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در آزمایشی ابتدا pH را توسط میناب اسیدی گازهای حاصل از احتراق گاز شهری و CO2 صنعتی کاهش داده و سپس توسط محلول‌های 2 مولار NaOH، KOH و محلول اشباع‌شده Ca(OH)2 سعی در افزایش pH گردید. درنهایت قدرت میناب گازهای O3، O2 و هوا جهت افزایش pH مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر میزان تغییرات pH ازجمله نوع و حجم باز ورودی، نوع و حجم اسید ورودی، زمان و pH اولیه محیط مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج مشخص گردید که بیشترین کاهش pH توسط میناب اسیدی گازهای CO2 صنعتی بوده است که توانستند پس از 120 ثانیه pH محیط را ثابت کنند. همچنین بیشترین میزان افزایش pH مربوط به میناب گازهای O3 و O2 بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میناب #گاز CO2 #گاز O3 #گاز O2 #pH

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)