پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فرهاد زنجانی محمدآباد [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به افزایش تراکم ساخت و سازها در محیط های شهری مسئله حفاظت از گودها و سازه های مجاور، انتخاب یک سیستم مهاری مناسب جهت حفظ گودها اهمیت زیادی پیداکرده است. دیوار حائل دیافراگمی به همراه مهار متقابل سیستمی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که در کشور ما سیستم هایی همچون نیلینگ و انکرینگ و... مشکلات قانونی زیادی به لحاظ ورود به زمین همسایه دارند توجه به سیستم های اینچنینی بیش از پیش حس می شود، دیوار حائل دیافراگمی دسته ای از دیوارهای انعطا ف پذیر می باشند که به دلیل سهولت در اجرا و اقتصادی بودن برای گودهای عمیق مورد توجه هستند اما روش های تحلیلی کلاسیک برای این نوع سیستم های نگهبان ترکیبی کارامد نبوده و رفتار آنها را به درستی پیش بینی نمی کنند. امروزه با گسترش روش های عددی همچون المان محدود می توان پیش بینی دقیق تری از رفتار این نوع سازه های نگهبان داشت. در این پژوهش از نرم افزار المان محدود Abaqus برای مدل سازی رفتار خاک، دیوار و مهار متقابل استفاده شده است و به بررسی رفتار دیوار حائل انعطاف پذیر به همراه مهار متقابل در شرایط استاتیکی و دینامیکی برای 2 سازه 6 و 12 طبقه که در کنار گود قرار گرفته پرداخته شده است. مقایسه نتایج تحلیل اجزا محدود با روش های کلاسیک در بحث فشار جانبی نشان داد که تحلیل های کلاسیک مقادیر کمتری نسبت به تحلیل عددی داشتند به طوری که تئوری ‌Tschebotarioff 16 درصد و تئوری peck 14 درصد کمتر از مقادیر نتایج تحلیل Abaqus در حالت بدون سازه و در شرایط استاتیکی را نشان داد. همچنین به دلیل جابجایی زیاد در هنگام زلزله، مشخص گردید که این سیستم کارامدی لازم را در هنگام زلزله ندارد و بهتر است به عنوان یک سیستم موقت جهت سازه نگهبان مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم مهار متقابل #تحلیل دینامیکی #عملکرد لرزه ای #آباکوس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)