پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
احسان معینی [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]
چکیده: کیفیت زندگی بر روی زمین رابطه ی نزدیکی با کیفیت محیط زیست دارد. خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است . همواره خاک ها در برابر آلاینده های متعددی قرار داشته اند، از جمله این آلودگی ها می توان نفت، گازوئیل و ... را نام برد. امروزه با افزایش جمعیت جهان یکی دیگر از این آلاینده ها پساب حاصل از استفاده ی مواد شوینده می باشد که از طریق چاه ها و نشت لوله های دفع فاضلاب به طور گسترده ای وارد محیط زیست می شوند و می توانند برآن تاثیرات منفی زیادی تحمیل کند. این آلاینده ها می توانند علاوه بر تخریب محیط زیست، بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک نیز تاثیر گذار باشند و منجر به کاهش ظرفیت باربری و مقاومت خاک شوند. از این رو بررسی رفتار مقاومتی خاک در برابر این آلاینده ها امری ضروری محسوب می گردد. در این تحقیق میزان تاثیر گذاری این شوینده ها بر مقاومت برشی خاک مورد بررسی قرار گرفته است. خاک مورد استفاده در این تحقیق خاک رسی با خاصیت خمیری کم بوده و آزمایشات برش مستقیم و مقاومت فشاری محصور نشده بر روی آن انجام گرفته است. این آزمایشات بر روی نمونه های بدون افزودنی و نمونه های دارای 2، 3 و 4 درصد شوینده انجام پذیرفت و مقاومت برشی آن ها با مقاومت برشی نمونه های بدون افزودنی طی دوره های یک روزه، یک هفته، دو هفته و چهار هفته مورد مقایسه قرار گرفت. در آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده که بر روی نمونه های یک روزه انجام گرفت مقاومت فشاری و چسبندگی زهکشی نشده با افزایش درصد شوینده آنزیم دار با کاهش مواجه شدند. نتایج آزمایش برش مستقیم نیز بیانگر کاهش مقاومت و تغییر در پارامترهای مقاومت برشی خاک مورد آزمایش بودند و با افزایش درصد شوینده بر میزان کاهش چسبندگی خاک نسبت به نمونه های بدون افزودنی افزوده شد. این تغییرات با گذر زمان افزایش یافتند به صورتی که میزان کاهش چسبندگی برای نمونه ی دارای 4% افزودنی نسبت به نمونه ی بدون افزودنی در روز اول 14% بوده که در هفته ی چهارم این عدد به 54% رسیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مقاومت برشی #خاک #شوینده آنزیم دار #آلاینده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)