پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
معصومه قسطین رودی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: امروزه شرکت های مختلف سعی دارند با مطالعه و بررسی رفتار مصرف کنندگان، اعتماد آنان را به خود جلب کنند این اعتماد می تواند با ایجاد شایگانی برند در ذهن مشتریان تقویت شود به عبارت دیگر برندها می توانند از طریق ارزش هایی که در ذهن مشتریان ایجاد می کنند، بر رفتار خرید مصرف کنندگان تاثیر گذارند. بدین ترتیب این پژوهش در نظر دارد با استفاده از تئوری مجموعه راف فازی رفتار مشتریان را با در نظر گرفتن شایگانی و خطای ادراکی ایجاد شده ارزیابی کند. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش شناسی جزء پژوهش های پیمایشی است. در این راستا 385 نمونه از مصرف کنندگان شامپوهای کلییر و سدرصحت مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار Excel و Rosetta تحلیل های لازم صورت گرفته که در نهایت 11 قاعده مورد بررسی بیش تر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که اهرم تجاری، در دسترس بودن، در نظر گرفته شدن برند و ایجاد احساس مثبت در اقدام به خرید مشتریان بیشترین اهمیت را دارند، در مورد اقدام توصیه به دیگران نیز جذب مشتریان جدید، متمایز بودن نسبت به سایر رقبا، وابستگی به برند و ایجاد احساس مثبت تعیین کننده می باشند. در انتها بر اساس ابعاد حذف شده، ایجاد خطای ادراکی در برخی ابعاد تعیین شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزش ویژه برند #شایگانی برند #تئوری مجموعه راف #منطق فازی #صنعت شوینده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)