پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
وحید حقی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: نیروی درگ یا بازدارنده حرکت، همواره یکی از موانع مهم طراحی و بهره برداری در وسایل نقلیه دریایی بوده است. روش های گوناگونی از جمله استفاده از محلول های پلیمری، رنگ های آبگریز و پوشش های تطبیقی برای کاهش نیروی درگ وجود دارد که همگی علاوه بر مزایا، معایبی نیز دارند. یکی از روش های نوین در کاهش نیروی درگ، تزریق میکرو نانوحباب می باشد. در این پژوهش با مقایسه بین آب معمولی و آب حاوی میکرونانوحباب های هوا به بررسی اثر میکرونانوحباب بر پدیده کاهش درگ با آزمایش های انجام شده پرداخته شد. آزمایش های تزریق بر روی اجسام مختلف مانند استوانه، گوه و مکعب مستطیل و با چندین تکرار صورت گرفت تا بتوان به صورت قطع به نتایج استناد کرد. آزمایش ها در دبی های 4000، 6000، 8000، 10000 لیتر بر ساعت و عمق های 8، 14، 18، 22 سانتی متر انجام شد. طبق نتایج بدست آمده از آزمایش ها، آب حاوی میکرونانوحباب های هوا ، تاثیر بسزایی روی خواص فیزیکی و هیدرودینامیکی سیال و نیروی درگ وارد بر جسم دارد. به طوری که باعث کاهش نیرو و ضریب درگ برای هر جسم با توجه به دبی و مقطع های مختلف می باشد. در جسم مکعب مستطیل میزان در صد کاهش درگ 7.68% الی 16.11% و در جسم استوانه حدود 3.59% الی 24.77% و در جسم گوه شکل 14.04% الی 30.97% بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نیروی درگ #میکرونانوحباب #استوانه #مکعب مستطیل #گوه #ضریب درگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)