پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
بابک فرجاد [پدیدآور اصلی]، علی جباری مقدم[استاد راهنما]
چکیده: آیرودینامیک علمی است که عبور جریان هوا را از اطراف اجسام بررسی می کند. روش های تحقیق در این علم در سه شاخه تئوری، عددی و تجربی گسترش یافته است. طراحی بدنه خودرو از نظر آیرودینامیکی و بهبود مستمر آن نیز همواره مورد توجه پژوهشگران و خودروسازان بوده و در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام شده است. علت این توجه تأثیر بسزای یک طراحی آیرودینامیکی خوب در بازده وچگونگی عملکرد خودرو می باشد. در واقع هر موفقیتی که در طراحی آئرودینامیک بدنه خودروها صورت گیرد را می توان به عنوان کمکی در جهت کاهش مصرف سوخت آن خودرو در طول مدت استفاده از آن به حساب آورد. در این تحقیق آیرودینامیک خودرو سمند مورد بحث قرار گرفته و سعی شده است که ضریب درگ آن از دو روش عددی و تجربی محاسبه گردد. هریک از این روش ها مزایا و معایب خود را دارند و در واقع مکمل یکدیگر می باشند. در روش تجربی از تونل باد استفاده شد و سعی گردید با مشابه سازی جریان ضریب درگ خودرو محاسبه شود. مدل استفاده شده در این تحقیق از جنس پلاستیک و با مقیاس می باشد. این کار در رینولدزهای مختلف انجام شد تا صحت انجام کار تأیید شود. در ادامه خودرو سمند به صورت عددی (نرم افزار فلوئنت) مدل شده و ضریب درگ آن از این روش نیز محاسبه شده است. برای مقایسه بهترین روش حل، متدهای مختلف در فلوئنت با هم مقایسه شدند. همچنین ضریب درگ در چند رینولدز مختلف محاسبه و استقلال مش نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به مقایسه نتایج در روش عددی و تجربی پرداخته شده و نمودارها و نتایج کامل ذکر شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آیرودینامیک خودرو سمند #تونل باد #ضریب درگ #مدلسازی عددی #فلوئنت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)