پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمدحسین مالکی سرالنگ [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]
چکیده: هر لحظه در جهان مواد و مصالح تازه‌‌ای معرفی می‌‌شود. در کشور‌‌های توسعه‌‌یافته اعضای مرکب به عنوان سیستم اصلی مکان‌‌هایی از جمله برج‌‌های مرتفع، پل‌‌ها و ... مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. در این میان ستون‌‌های (CFST) به عنوان یکی از مهمترین اعضای مرکب نقش عمده‌‌ای ایفا می‌‌کنند. بنابراین شناخت رفتار این ستون‌‌ها برای مهندسان عمران اهمیت می‌‌یابد. در همین راستا در این پایان‌‌نامه به بررسی رفتار این ستون‌‌ها تحت فشار محوری می‌‌پردازیم. ستون‌‌های CFST از دو قسمت هسته بتنی و تیوب فولادی تشکیل شده‌‌اند. هسته بتنی توسط تیوب فولادی محصور می‌‌شود. در ابتدا برای مدل کردن رفتار هسته بتنی معادله‌‌های تجربی مربوط به محققین مختلف گردآوری شدند. سپس از طریق تطابق نمودار نمونه‌‌های آزمایشگاهی و مدل و همچنین شناخت رفتار بتن‌‌های مختلف بهترین معادله‌‌های تجربی سازگار با 13 نوع بتن محصورشده پیشنهاد شدند. علاوه بر آن معادله‌‌های مربوط به رفتار منحنی فولاد جمع‌‌آوری و برای استفاده در مطالعات پارامتری، ساده‌‌سازی شدند. سپس رفتار‌‌های بتن، لوله فولادی و صفحه اتصال بین آنها به ترتیب با مدل‌‌های پلاستیک آسیب‌‌دیده یا دراکر-پراگر، الاستیک-پلاستیک و تماس‌‌های نوع surface to surface یا general در نرم افزار Abaqus مدل‌‌سازی شدند. یکی از شاخص‌‌ترین مدل‌‌های بتن ارائه شده، مدل بتن محصور‌‌شده مربوط به بتن‌‌های الیافی خودتراکم محصورشده با لوله فولادی (FRSCCFST) است. از دیگر فعالیت‌‌های صورت گرفته در این پژوهش، مطالعات پارامتری متغیر‌‌های مکانیکی و هندسی ستون، پیشنهاد 8 روش برای تقویت ستون‌‌های CFST قوطی و FRSCCFSTدایره‌‌ای، اعمال بار خروج از محور، بررسی اثرات عیب هندسی و تنش پسماند مربوط به تیوب فولادی و ... بوده است. تمامی 13 مدل با دقت بالای 90 درصد می‌‌توانند حداکثر مقاومت ستون‌‌های CFST را پیش‌‌بینی کنند. رفتار قبل و بعد از نقطه بار حداکثر در منحنی رفتاری ستون‌‌ها تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند بررسی نتایج نشان می‌‌دهد که مدل ارائه شده برای ستون‌های FRSCCFST به خوبی می‌‌تواند با تغییر درصد حجمی الیاف، منحنی رفتاری آنها، تحت فشار محوری را پیش‌‌بینی نماید. مود‌‌های گسیختگی نمونه‌‌ها نیز با نمونه‌‌های آزمایشگاهی تطابق خوبی دارند. مشخص شد که اثرات عیب‌‌های هندسی و تنش پسماند نا‌‌چیز است. بررسی روش‌‌های تقویت هم نشان می‌‌دهد که استفاده از حلقه‌‌های فولادی در ستون‌‌های دایره‌‌ای و سخت‌‌کننده‌‌های نواری گوشه‌‌ای، بهترین راه حل‌‌ها برای افزایش مقاومت محوری این ستون‌‌ها هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بتن محصورشده #ستون CFST #ستون FRSCCFST #بار محوری فشاری #الیاف

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)