پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مونا قربانی [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: در پی احساس نیاز روز افزون به کاهش مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش آلاینده های محیط زیست در راستای توسعه ی پایدار، امروزه پژوهش های متعددی در جهت مدیریت بهینه دورریزهای جامد و استفاده از پسماندهای تولیدی در بخش های مختلف جامعه انجام می شود. در همین راستا تلاش بر آن گشت که در پژوهش حاضر پسماندی انتخاب شود که حجم قابل توجهی از مدفن ها را اشغال می نماید تا از آن برای تولید آجر استفاده شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر استفاده از پسماندهای گیاهی (برگ درخت نارنج و پوست سیب زمینی) بر خواص فیزیکوشیمیایی آجر از قبیل مقاومت فشاری، جذب آب، چگالی ظاهری خشک، چگالی ظاهری اشباع، تخلخل و جذب صوت انجام گردید. برای رسیدن به حالت بهینه در خصوصیات آجر، درصدهای انتخابی شامل 3، 5 و 7 درصد از پودر خشک شده پسماندهای مذکور بود. رطوبت آجر به 19 درصد تنظیم شد و برای خروج هوا از بین مواد اولیه ی آجر، روش پرس هیدرولیکی انتخاب گشت. همچنین برای جلوگیری از ترک خوردن، آجرها قبل از پخت در آون خشک و سپس در کوره با دمای 1100 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 4 ساعت پخته شدند. خصوصیات خاک مصرفی در این آزمایش به روش پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی گردید. نتایج به دست آمده از مقایسه‌ی آجر معمولی با آجر دارای پسماند نشان داد که با افزایش درصد برگ درخت نارنج تا 7 درصد به آجر، مقاومت فشاری، چگالی ظاهری خشک و چگالی ظاهری اشباع آجر به ترتیب تا 77%، 12.5%، 4.4% کاهش و تخلخل، درصد جذب آب، درصد نمک محلول و عایق صوت به ترتیب تا 32.4%، 51.6%،34.21% و 13.68% افزایش یافت. همچنین با افزایش درصد پوست سیب زمینی تا 7%، مقاومت فشاری، چگالی ظاهری خشک و چگالی ظاهری اشباع آجر به ترتیب تا 88%، 11.9%، 5.4% کاهش و تخلخل، درصد جذب آب، درصد نمک محلول و عایق صوت به ترتیب 27%، 46% ،26.32% و 18.62 افزایش نشان داد. کاهش بار ساختمان، کاهش وزن، عایق صوت بودن در فرکانس های معمول، کاهش حجم پسماند های گیاهی و کمک به مدیریت مواد زاید و سازگاری بیشتر با محیط زیست از جمله مزایای آجر ساخته شده در این تحقیق بوده و توصیه می‌شود از این آجر در محلهایی از ساختمان که مقاومت فشاری آجر مهم نبوده و تنها نقش جداکننده‌ی فضا‌ها را دارد، استفاده شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آجر #پسماند گیاهی #عایق صوت #مدیریت مواد زاید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)