پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
عبدالمناف بازدار [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد مشاور]
چکیده: انسان همیشه به دنبال پیشرفت و رسیدن به راحتی و آسایش است. تلاش او همیشه برای دستیابی به حداکثر نتیجه از حداقل تلاش ها و امکانات است. علت این تلاش منابع محدود و نیازهای نامحدود بشر است. همین نیازها و محدودیت های موجود، باعث افزایش توجه به مقوله بهره وری شده است. انسان با توجه شرایطی که در این جهان دارد به دنبال بهره وری بالا برای رسیدن به اهدافش است که این خود نیازمند مقوله ای به نام تجزیه و تحلیل سیستم است. تمام سازمان ها، نهاد ها، کارخانه ها یا هر مجموعه و سیستمی برای حفظ بقا، پیشرفت و رقابت نیازمند تجزیه و تحلیل سیستم ها و راهکارهایی برای ارتقای سطح بهره وری هستند. در این پایان نامه به عنوان مثال واقعی برای آشنایی با مقوله تجزیه و تحلیل سیستم ها برای ارتقای بهره وری، یکی از کارخانه های تولید آجر کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این پایان نامه ابتدا جهت آشنایی به مفاهیم سیستم و نگرش سیستمی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، مفاهیم بهره وری، شاخص های بهره وری و اندازه گیری آنها پرداخته شد. در ادامه معرفی سیستم کارخانه تولید آجر انجام شد. با جمع آوری اطلاعات لازم شاخص های بهره وری کارخانه مورد مطالعه برای سال های 1392، 1393 و 1394 اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شد و با پیاده سازی روش تجزیه وتحلیل سیستم، نتیجه گیری و پیشنهادات در خصوص ارتقا سطح بهره وری سیستم کارخانه ارائه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهره وری #تجزیه و تحلیل سیستم #کارخانه آجر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)