پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
کمال الدین کاظمی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: رقابت نقش مهمی در حیات شرکت های امروزی دارد و می توان ادعا کرد با همسطح شدن صنایع نقشی که بازاریابی در فروش شرکت ها بازی می کند همپای نقش تولید بسیار با اهمیت است. مهم ترین و هزینه بر ترین بخش بازاریابی تبلیغات است. تبلیغات به عنوان تصویری مشوق برای جهت گیری مصرف کنندگان در قبال محصول و برند است. تبلیغات نقش های عمده ای را ایفا می کند که از جمله مهم ترین آنها افزایش فروش ، گرایش مثبت مصرف کننده نسبت به کالا و برند و یادآوری محصول هستند. در این تحقیق ما به بررسی بهره وری تبلیغات در واسطه های تبلیغاتی شرکت های تولید پوشاک داخل پرداختیم به این امید که با فراهم کردن اطلاعات کاربردی در مورد میزان هدر رفت منابع و معرفی شرکت های پیشرو وبهینه در این زمینه به بهره وری هر چه بیشتر تبلیغات در ایران کمک کرده باشیم. ما در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده کردیم. این روش به ما اجازه می دهد متغیر های ورودی و خروجی متفاوت را به یک عدد و مقیاس از بهره وری تبدیل کنیم و بهره وری نسبی شرکت ها را با آن اندازه بگیریم. در فصل سوم به بررسی انواع واریانت های این روش می پردازیم و در نهایت در فصل داده ها و نتایج به بررسی و تحلیل داده های بدست آمده از شرکت ها ی داخل و مقایسه آنها با سطح تبلیغات شرکت های مشابه خارجی می پردازیم و با تفسیر نتایج بدست آمده به تبیین بهینه ترین الگو های تبلیغاتی برای آینده شرکت ها می پردازیم. استفاده از این روش برای بهره وری تبلیغات در ایران برای اولین بار صورت می گیرد و الگو های بهینه نیز کاری نو در این تحقیق است که تا به حال به آن پرداخته نشده بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبلیغات #بهره وری تبلیغات #تحلیل پوششی داده ها #شرکت های تولید پوشاک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)