پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
امیر عابدی [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]
چکیده: اهمیت مسکن و نقش آن در زندگی افراد بر کسی پوشیده نیست. مسکن به عنوان یکی از نیاز های اساسی خانواده یک سرپناه و دارایی مهم نیز تلقی می گردد. امروزه به دلیل رشد روزافزون شهرنشینی و فرآیند مهاجرت از روستاها، میزان جمعیت کلان شهرها رو به افزایش گذاشته است؛ روندی که موجب کمبود زمین مناسب برای سکونت، پایین آمدن کیفیت سکونت گاه ها و سطح زندگی افراد گردیده است. از طرفی، ساخت و سازهای غیر اصولی و ناآگاهانه در زمینه ی مسکن، منجر به اتلاف مقدار قابل توجهی از منابع تجدید ناپذیر انرژی و بهینه نبودن کالبدهای مسکونی از لحاظ اقتصادی شده است. بروز چنین کاستی هایی باعث شده است که سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه ی مسکن به فکر راهکارهایی اساسی برای حل معضلات به وجود آمده در این زمینه باشند. در پژوهش پیش رو تلاش گردیده است تا با به کارگیری روش های توصیفی-تحیلی، همبستگی و استخراج اطلاعات از منابع کتابخانه ای، با استفاده از یک مدل شبیه سازی واقعی در نرم افزار دیزاین بیلدر از ساختمانی حاضر در اقلیم شهمیرزاد مرجع مناسبی برای بهره گیری از داده های استخراج شده ی در کارهای پیش رو، ارائه گردد. در تحقیق حاضر، ارزیابی کاملی بر روی ساختار دیوارهای بیرونی و تاثیر آن بر میزان صرفه جویی انرژی صورت گرفته است. مواردی همچون نوع نمای خارجی و رنگ آن، جنس عایق های های حرارتی در دیوار و ضخامت آن که نتایج بصورت جدول و نمودار در روند پژوهش ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیزاین بیلدر #صرفه جویی انرژی #بار گرمایش #جداره های بیرونی #نمای ساختمان #عایق حرارتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)