پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهرانه جامی [پدیدآور اصلی]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، ابتدا ساختمان اداری موردنظر در حالت پایه در نرم افزار دیزاین بیلدر شبیه سازی شده و سپس با توجه به این که، یکی از راه های بهبود انرژی مصرفی در ساختمان ها، کاهش تلفات حرارتی اجزای مختلف ساختمان شامل دیوارها، سقف و پنجره ها مطابق الزامات و اصول مطرح شده در آیین نامه ها است به بررسی و مقایسه جامع استفاده از انواع عایق های ساختمانی در سقف و دیوارهای خارجی و تعویض پنجره ها براساس الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان پرداخته شده است و با ارزیابی اقتصادی و روش محاسبه بازگشت سرمایه، اولویت انجام اقدامات قابل اجرا در جهت کاهش مصرف انرژی تعیین شده است. در کنار این، به وسیله ی نرم افزار دیزاین بیلدر، سیستم فتوولتائیک مناسب طراحی گردیده است. طبق نتایج حاصل از شبیه سازی، بعد از بررسی های مختلف، سناریو بهینه ای با تغییر پنجره به پنجره دو جداره، استفاده از عایق پشم شیشه با ضخامت 8 سانتی متر در جداره های خارجی ساختمان و به کار بردن عایق پشم شیشه با ضخامت 6 سانتی متر برای سقف ساختمان انتخاب شده که مصرف انرژی آن به میزان 50/8 % نسبت به ساختمان پایه بهبود پیدا کرده، بازگشت سرمایه آن 0/7 سال است و میزان انتشار دی اکسید کربن این سناریو به میزان 54/2% نسبت به ساختمان پایه کمتر شده است. نتایج مربوط به سیستم فتوولتائیک شبیه سازی شده بر روی سقف ساختمان، تولید برق تا 307/5834 کیلووات ساعت در سال را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه سازی مصرف انرژی #بار سرمایشی و گرمایشی #دیزاین بیلدر #سیستم فتوولتائیک #عایق کاری #دوره بازگشت سرمایه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)