پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سعیده صفاری [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد راهنما]
چکیده: توسعه پایدار، مفهومی کلی در همه ابعاد زندگی بشر شامل بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط ‌زیست و... می‌شود. از آنجایی‌که یکی از محورهای رسیدن به توسعه پایدار، بهینه‌سازی مصرف انرژی است، بنابراین ارائه راهکارهایی که با استفاده از انرژی های تجدید‌پذیر بتواند مصرف انرژی را در گلخانه کاهش دهد، اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش با هدف بررسی استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر، نمونه‌هایی در اقلیم‌های مختلف ایران انتخاب شده و راهکارهای مؤثر با توجه به هر اقلیم شناسایی می‌شود و جهت جایگزین نمودن با سوخت‌های فسیلی به‌کار برده می‌شود. برای شبیه‌سازی و به‌دست آوردن بار گرمایشی و سرمایشی هر گلخانه، از نرم‌افزار دیزاین بیلدر استفاده شده‌ است. در مرحله بعدی، پس از شبیه سازی شرایط موجود، استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر نظیر انرژی خورشیدی و ترکیب آن با سیستم تولید همزمان برای تأمین بار گلخانه، مورد بررسی قرار گرفت. برای شبیه‌سازی انرژی های تجدید‌پذیر از نرم‌افزار هومر استفاده شده‌ است. بعد از بهینه‌سازی مشاهده گردید که در اقلیم‌های ساری، تهران و تبریز ترکیب سیستم‌های تولید همزمان با انرژی خورشیدی، راهکاری از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نمی‌باشد. به‌دلیل هزینه بالای استفاده از سیستم های انرژی خورشیدی و قیمت پایین حامل های انرژی در ایران، عملاً استفاده از ترکیب سیستم‌های تولید همزمان با انرژی خورشیدی، تنها در اقلیم بندرعباس و استفاده از سیستم های تولید همزمان در اقلیم‌های ساری، تهران و تبریز پیشنهاد گردید. در اقلیم بندرعباس استفاده از پنل خورشیدی 4.1 کیلووات و ژنراتور 140 کیلووات پیشنهاد شد. سایز ژنراتور در اقلیم‌های ساری، تبریز و تهران به‌ترتیب 70، 80 و 100 کیلووات پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه‌سازی مصرف انرژی #سیستم‌های تولید همزمان #سیستم‌های خورشیدی #دیزاین بیلدر #هومر. 
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)