پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
الهام هراتیان نژاد [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]، بهروز محمدکاری [استاد راهنما]
چکیده: پوشش‌های کم گسیل، پوشش‌های چند لایه بسیار نازکی از فلزات و اکسیدهای فلزی هستند که برای گزینش طیف عبوری روی شیشه لایه نشانی می‌شوند. استفاده از این پوشش‌ها روی شیشه در پنجره های ساختمان، انتقال گرمای تابشی را بدون کاهش قابل ملاحظه در عبور طیف مرئی خورشید،‌ به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین به کارگیری این پوشش ها در شیشه ضمن امکان استفاده مناسب از نور طبیعی، باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. در این پژوهش، فیلم‌های فوق نازک با آرایش ZnO/Ag/ZnO روی شیشه با دستگاه مگنترون اسپاترینگ با تارگت‌های ZnO و Ag در دمای اتاق لایه‌نشانی شدند. در این فیلم‌ها، افزایش ضریب بازتاب طیف فروسرخ خورشید با کمترین کاهش در عبور طیف مرئی با روشی مقرون به صرفه و با کمترین تعداد لایه‌ها و کاهش هزینه خلاء، مدنظر قرار گرفت. ویژگی‌های اپتیکی، الکتریکی و حرارتی با هدف کاربرد پوشش در شیشه ساختمان جهت صرفه جویی درمصرف انرژی، با تغییر زمان لایه‌نشانیZnO و Ag بررسی شدند. همچنین ویژگی‌های الکتریکی و اپتیکی پوشش‌های کم گسیل با یک یا دو لایه نقره با تغییر زمان لایه‌نشانی نقره مقایسه شدند. هدف این رساله، بهره‌گیری از لایه های فوق نازک نانو ساختار ZnO و Ag در ساخت شیشه پوشش دار، به‌منظور دست‌یابی به مناسب‌ترین راه‌حل‌ها برای کاهش ضریب گسیلندگی پوشش، افزایش ضریب بازتاب فروسرخ و نسبت ضریب عبور مرئی به ضریب عبور خورشیدی، و در نهایت کاهش ضریب انتقال حرارت شیشه دوجداره متشکل از این پوشش کم گسیل می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ویژگی‌های اپتیکی #ساختمان #صرفه جویی #پوشش کم گسیل #نقره #اکسید روی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)