پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فرهاد دهشکی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]، رضا نادری [استاد مشاور]
چکیده: گودبرداری یکی از کار های پیچیده و خطرناک مهندسی به شمار می رود که به منظور حفاظت از جان انسان های داخل و خارج از گود، ساختمان های مسکونی و تجاری مجاور و فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن جهت انجام کار، می بایستی دیواره های اطراف آن بوسیله ی سازه های نگهبان همانند میخکوبی، دوخت به پشت و ... مهاربندی و پایدارسازی شود. سازه های نگهبان انواع مختلفی دارد که با توجه به نوع خاک، عمق گودبرداری و حساسیت ساختمان های مجاور گود انتخاب و توسط افراد دست اندرکار پروژه های گودبرداری اجرا و توسط اشخاص و سازمان های ذیربط نظارت می شود. اجرای عملیات گودبرداری نیازمند بکارگیری تمهیداتی در حین، قبل و بعد از اجرای کار می باشد که با بکارگیری آن ها می تواند از بروز حوادث در گودبرداری جلوگیری شود. در این پایان نامه ابتدا به معرفی 3 پروژه گودبرداری شاخص و بزرگ در شهر مشهد پرداخته شده است. سپس با تعریف مشخصات خاک و مصالح مورد استفاده در پروژه، آن ها را در نرم افزار PLAXIS 2D مدل کرده. با استفاده از مدل های رفتاری (MC و HS) مدل را تحلیل و جابجایی نقاط از پیش تعیین شده بدست آمده است. از طرفی با نصب تیپ کرنش سنج در مناطقی که مستعد بیشترین جابجایی افقی در دیواره هستند، جابجایی آن ها در طی ساخت و پس از ساخت پایش کرده و نمودارهای جابجایی در طی زمان برای هر یک از تیپ ها ترسیم شده. نهایتا با برهم نهی اطلاعات پایش پروژه و جابجایی های استخراج شده از نرم افزار، آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج قابل توجهی بدست آمده است. از بین مدل های رفتاری مختلف، مدل (MC و HS) بیشترین کاربرد را در طراحی گودبرداری دارند. پس از تحلیل نتایج، شرایط و نحوه استفاده هر یک از مدل ها را در مراحل مختلف تحلیل و طراحی دیواره گودبرداری ذکر شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طرح بهینه گود #مدل رفتاری #پایش دیواره و PLAXIS 2D

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)