پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجتبی رستگار [پدیدآور اصلی]، امیر بذرافشان مقدم[استاد راهنما]، مجید عرفانیان اورعی [استاد مشاور]
چکیده: افزایش تنش ناشی از ساخت پی ها یا بارهای دیگر سبب متراکم شدن لایه خاک می شود. در خاک های چسبنده اشباع، در اثر این اعمال بار و خارج شدن آب از فضاهای خالی، خاک تغییر حجم پیدا کرده و نشست تحکیمی اتفاق می افتد. در معادله تحکیم ضرایب نفوذ پذیری و ضریب تحکیم در عمق و در حین تحکیم مقدار ثابتی نبوده و به همین دلیل حل های کلاسیک که در زمینه تحکیم وجود دارد نمی تواند نتایج واقعی را ارائه دهد. بنابراین باید با استفاده از روش نوینی معادله مذکور را تحت این شرایط حل نمود. طی سالهای اخیر ابزار جدیدی برای حل معادلات دیفرانسیل ضمنی به وجود آمده که از آنها تحت عنوان تبدیلات موجکی نام برده می شود، که با دقت قابل قبولی در حل معادلات می توان از آنها استفاده نمود. در این تحقیق از سیستم تبدیلات موجکی هار برای حل معادله تحکیم استفاده شده و نتایج آن با حل بوسیله آنالیز فوریه مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که روش فوق کمترین خطا را با حل دقیق ریاضیاتی معادلات تحکیم دارد. خاطر نشان می سازد که تحقیق حاضر مقدمه ای بر حل معادلات تحکیم با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی و پیچیده خاک و شرایط مرزی متفاوت می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادله دیفرانسیل #معادله تحکیم #آنالیز موجک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)