پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
لیلا همتی [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: امواج دریا با حرکت به سمت ساحل همواره حجم زیادی از آب را به‌طرف خشکی منتقل می‌کنند. این حجم وسیع از آب می‌باید دوباره به داخل دریا برگردد و برای این منظور در نقاطی از ساحل، به‌صورت تقریباً غیرقابل‌پیش‌بینی، درون آب دریا آبراهه‌هایی به‌طرف دریا ایجاد می‌شود که در آن آب با سرعت زیادی برخلاف جهت امواج(یعنی از سمت ساحل به سمت دریا) جریان می‌یابد. این جریان‌ها کاملاً از امواج آب متفاوت بوده و به آن‌ها جریان‌های ساحلی، جریان‌های شکافنده(Rip currents) و یا جریان‌های مرگبار گفته می‌شود که به دلایل متفاوتی ایجاد می‌شود، اما نکته مشترک در همه‌ی موارد یک‌چیز است و آن، شکست موج و حرکت آن به‌سوی دریا از نقطه ایی که ارتفاع آب بیشتر است به‌سوی نقطه ایی که ارتفاع کمتر است تا این‌که به تراز متعادل برسد. در این پژوهش باهدف کاهش سرعت و قدرت جریان شکافنده به بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر روی جریان شکافنده پرداخته‌شده است. جریان شکافنده به ویژگی‌های باد، موج، بستر و انرژی جزر و مد وابسته است. در این پژوهش برای بررسی عوامل ذکرشده از نرم‌افزار مایک 21 ماژول‌های Spectral waves FM(SW) وFlow Model Fm(FM) در سواحل انزلی استفاده و مشخص شد سرعت جریان شکافنده با ارتفاع موج، دوره تناوب موج، سرعت باد، تعداد بار رسوبی و طول کانال شکافنده رابطه مستقیم و با عرض کانال شکافنده و عمق آب رابطه معکوس دارد. جهت اطمینان از نتایج نرم‌افزار به مقایسه نتایج این نرم‌افزار با نتایج بالشتک هوا موجود در عمق 10.5 متری بندر انزلی پرداخته و درستی نرم‌افزار تأیید شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان‌های ساحلی #جریان شکافنده #عوامل اثرگذار #مایک 21 #ماژول SW #ماژول FM #بالشتک هوا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)