پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فهیمه سجادیانفرد [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: حمل و نقل ارزان، ایمن و سریع کالا و مسافر یکی از مهم ترین دغدغه های بشر امروزی می باشد. در میان روش های متداول حمل و نقل، حمل و نقل دریایی به دلیل قابلیت حمل حجم بالا، ارزان و ایمنی بودن با استقبال بیشتری مواجه است. این امر لزوم استفاده ی بهینه، ایمن، حداکثری و اقتصادی از مرزهای دریایی موجود را جهت ایجاد زیرساخت های لازم، ضروری می سازد. اما در بررسی و گزینش سازه های حفاظت از ساحل، از جمله موج شکن ها و دیواره های حفاظت ساحلی، باید به این نکته توجه ویژه شود که سازه ی برگزیده شده حداقل تغییرات در شرایط زیست محیطی و اقلیمی منطقه را داشته باشد، قابلیت کشتیرانی منطقه را حفظ نموده و حتی افزایش دهد و تا حدامکان اقتصادی باشد. با توجه به این موضوع در این پایان نامه سعی شده است به بررسی سیستم دیواره های منقطع کاهنده به عنوان یکی از روش های نوین حفاظت ساحلی پرداخته شده و در کنار ذکر مزایای آن، پیش بینی می شود که با بکارگیری این سازه در دهانه خلیج ها وخورها بجای ساخت موجشکن های متعدد و ساخت تاسیسات مانور، تخلیه و بارگیری در هریک از از این بنادر در یک خلیج، با ساخت یک سازه، محیط ایمن و به دور از تلاطم امواج جهت عملیات شناورها با صرف هزینه های کلی و درازمدت کمتر به وجود آورد. مسئله قابل توجه چگونگی عملکرد این سازه در خلیج و واکنش این محیط دریایی ویژه به این سازه است، که در این پژوهش با استفاده از مدلسازی چهار چیدمان برای المان های این سازه در دهانه خلیج چابهار که در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع است با استفاده از ماژول های SW و Flow Model FM از بسته نرم افزاری Mike 21 تغییرات ایجاد شده از جمله ارتفاع موج مشخصه و سرعت جریان به علت وجود بازشوها در سازه، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در نهایت با امتیازدهی به سازه ها با توجه به عملکرد آنها در هر بخش، سازه با بهترین چیدمان از جنبه تاثیر آن بر فرآیندهای هیدرودینامیکی، زیست محیطی و کاربری دریایی/بندری در خلیج معرفی می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سازه های حفاظت ساحلی #سد منقطع کاهنده #خلیج چابهار #مایک 21

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)