پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
تارا حصیری [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده حفاظت از سواحل و بنادر همواره مسئله مهم و پیچیده‌ای برای مهندسان به شمار می‌رود. دراین‌بین مزیت‌های فروانی در استفاده از روش‌های نرم و شبه نرم نسبت به روش‌های سخت و سازه‌ای وجود دارد. موج‌شکن مستغرق به‌عنوان سازه‌ای شبه نرم با انواع مزایای زیست‌محیطی و امکان حفظ بیشتر وضعیت طبیعی ساحل، گزینه‌ای حائز اهمیت در حفاظت ساحلی و جلوگیری از ورود امواج به حوضچه بندر به‌حساب می‌آید. در این پژوهش، میزان اثرگذاری احداث موج‌شکن مستغرق بر کنترل نفوذ امواج در منطقه خلیج چابهار مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این راستا ابتدا مدل‌سازی شرایط اولیه با استفاده از نرم‌افزار مایک 21 در ماژول بوسینسک انجام گرفت. سپس با استفاده از پارامترهای کالیبراسیون شامل لایه‌های اسفنج، لایه‌های متخلخل و خطوط تولید موج، شرایط مدل اولیه مورد صحت سنجی قرار گرفت. در مرحله پایانی بر اساس نتایج حاصل‌شده از مدل اولیه، تأثیرگذاری سناریوهای مختلف ایجاد موج‌شکن مستغرق با ابعاد و انواع هندسه های مقاطع عرضی، موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. خروجی‌های این سناریوها نشان داد که علاوه بر اینکه حضور این سازه تأثیر مثبتی بر کاهش نفوذ امواج در حوضچه آرامش بندر خواهد داشت، وجود تخلخل در این سازه تأثیر چشمگیری در استهلاک امواج ورودی دارد. از دیدگاه بررسی میزان نوسان مقدار ارتفاع امواج ورودی در طول زمان مدل‌سازی، بهترین عملکرد به ترتیب با استفاده از موج‌شکن‌های پلکانی و ذوزنقه‌ای به دست آمد و بدترین عملکرد را در این زمینه، موج‌شکن با مقطع مستطیلی داراست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: موج‌شکن مستغرق #تلاطم حوضچه #خلیج چابهار #امواج بوسینسک #نفوذ امواج
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)