پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
کیوان واحدی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: بهینه یابی سطح مقطع اعضا توپولوژی و هندسی سازه ها همواره مورد توجه مهندسان ساختمان بوده است. لزوم حصول نتایج مناسب و کاهش حجم و زمان عملیات بهینه یابی باعث گردیده است محققان روشها و الگوریتمهای متنوعی در این راستا ارائه دهند. الگوریتم ژنتیک یکی از مطرح ترین روشهای بهینه یابی است. در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از مدلسازی قابهای دو بعدی به صورت مدل گراف و بهره گیری از روشهای ترکیباتی نیروها برای تحلیل سازه، حجم عملیات عددی و فضای ذخیره سازی کاهش یابد. به این ترتیب تلفیق روشهای ترکیباتی نیروها با الگوریتم ژنتیک (GA) سبب شده است تا عملیات بهینه یابی با سرعت بیشتری صورت پذیرد. همچنین با ارائه روشهای پیشنهادی در GA کیفیت نتایج طرح بهینه بهبود یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری گراف #روشهای ترکیباتی نیروها #بهینه یابی #الگوریتم زنتیک
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)