پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
بهاره احمدآبادی تک [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: در طول تاریخ آموزش زبان مطالعات زیادی برای یافتن موثرترین روشهای یادگیری زبان و تاثیر استفاده از روشهای یادگیری بر مهارت زبانی زبان آموزان انجام شده است. با این وجود هیچ مطالعه ای در زمینه روشهای رایج نامناسب یادگیری زبان که ممکن است زبان آموزان را از مسیر درست یادگیری منحرف کند انجام نشده است. این تحقیق دو هدف را دنبال میکند، در ابتدا به بررسی دیدگاه اساتید زبان در مورد روشهای نامناسب یادگیری زبان توسط زبان آموزان می-پردازد و سپس روشهای جایگزین پیشنهادی اساتید را بررسی میکند. بدین منظور داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری شده اند. سیزده استاد زبان از میان اساتید زبان موسسات زبان تهران انتخاب شده اند که حداقل پنج سال سابقه تدریس زبان انگلیسی را دارند. پس از بررسی داده های جمع آوری شده دو دسته بندی کلی بدست آمده است که دسته اول شامل روشهای نامناسب یادگیری زبان بین زبان آموزان و دسته دوم روشهای جایگزین پیشنهاد شده توسط اساتید می باشد. نتایج نشان می دهد که خلاء آموزش روشهای یادگیری در سیستم آموزش زبان ایران منجر به رواج روشهای یادگیری نامناسبی بین زبان آموزان شده است. بنابراین اساتید زبان موظف هستند استفاده نامناسب زبان آموزان از روشهای یادگیری را اصلاح کنند. روشهای نامناسب رایج بین زبان آموزان ایرانی و روشهای مناسب جایگزین پیشنهاد شده توسط اساتید در این تحقیق ارایه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زبان آموزان #اساتید زبان #روشهای یادگیری جایگزین #روشهای یادگیری نامناسب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)