پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
شهربانو گیلکی [پدیدآور اصلی]، فرهاد معزی پور [استاد راهنما]، سید علی استوار نامقی[استاد مشاور]
چکیده: مطالعات متعددی در مورد کیفیت "معلم زبان انگلیسی خوب" و شیوه تدریس آنها انجام شده است، اما تعریف پذیرفته ‌شده جهانی از یک تدریس خوب و موثر وجود ندارد. محققان دیگر تحقیقات خود را براساس پرسشنامه انجام دادند و از شرکت کنندگان به طور مستقیم خواسته شده خصوصیاتی را که معلمان موثر دارند انتخاب یا رتبه بندی کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی درک زبان آموزان ایرانی از معلمان زبان انگلیسی است. برای انجام پژوهش، محقق از روش نظریه مبنا (grounded theory)استفاده کرده است. برای جمع‌آوری داده‌ها، محقق با ۱۵ زبان آموز، شامل ۹ دختر و ۶ پسر که تجربه یادگیری زبان انگلیسی در موسسات را داشتند، مصاحبه کرد. برای انتخاب زبان آموزان از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شده ‌است. برای جمع‌آوری داده‌ها از شیوه مصاحبه‌ باز استفاده شد. تمام داده‌ها رونویسی، کدگذاری، و طبقه‌بندی شدند و به شیوه‌ تحلیل جزئیات بررسی شدند. بر اساس الگوبندی دقیق در روش مبنایی، مجموعه ای از الگوها پدیدار شدند، "ویژگی‌های معلم زبان انگلیسی موثر" را به عنوان الگوی اصلی و پنج زیرشاخه شامل "ظاهر معلم، شخصیت، دانش حرفه‌ای و مهارت، راهبردهای تدریس و مدیریت کلاس" نظرات زبان آموزان در مورد معلمان موثر را جلب کرد. در قالب این الگوها، زبان آموزان دیدگاه های عمیق خود را در مورد ویژگی هایی که به نظر آنها نشان دهنده یک معلم موثر است، بیان نمودند و داستان ها یا روایت هایی را درباره معلمان زبان انگلیسی که دارای بهترینِ این خصوصیات و معلمانی که دارای کمترینِ این خصوصیات بودند، بازگو نمودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری مبنا #ویژگی های معلم #معلم زبان انگلیسی خوب #زبان آموزان ایرانی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)