پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
ناهید صوفیوند [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، محمد حسین طالب پور [استاد مشاور]
چکیده: در سالهای اخیر مطالعات زیادی بر روی روش‌های نرمی صورت گرفته است. یکی از فرمولبندی‌های موثر روش‌های نرمی، روش مجتمع نیروها (IFM) می‌باشد که توسط پاتنیک ارائه شده است. در روش تحلیلی مجتمع نیروها، تمامی نیروهای مستقل به عنوان متغیرهای مجهول در نظر گرفته می‌شوند که بر اساس اعمال همزمان معادلات تعادل و شرایط سازگاری محاسبه می‌شوند. این روش برخلاف روش رایج سختی یا تغییرمکان ((DM که از مشتق تقریبی جابجایی برای محاسبه تنش استفاده می‌نمایند، از درونیابی نیروها استفاده می‌کند. به همین سبب دارای دقت بالاتری در محاسبه تنش بوده و نیازمند تراکم مش کمتری در روند تحلیل سازه است. بعلاوه جهت تحلیل محیط‌های پیوسته، با کاهش تعداد المان‌ها از سرعت بالاتری برخوردار می باشد. این مزایا سبب شده تا این روش تحلیلی برای مسائلی همچون ارتعاش آزاد و کمانش سازه ها نیز بکار گرفته شود. لذا در این پایان نامه به بررسی شیوه عملکرد روش IFM در تحلیل سازه‌های مختلف پرداخته و در نهایت مقایسه ای بین این روش و DM انجام شده است. در این راستا معادلات اساسی اجزاء محدود روش IFM برای تجزیه و تحلیل سازه ها ارائه شده است. در نهایت به منظور نشان دادن مزایای این روش آنالیز، بهینه‌یابی یک سازه خرپایی و یک دال بتنی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک چند منظوره (M.S.M) و الگوریتم ژنتیک ساده (S.GA) با تعداد المان‌های متفاوت صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش نرمی #روش مجتمع نیروها #روش سختی #بهینه‌یابی #دال بتنی مجوف #الگوریتم ژنتیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)