پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سهیلا محسنی چراغلو [پدیدآور اصلی]، ناصر فرخی[استاد راهنما]، حسین عسکری [استاد راهنما]، مهدیه پارسائیان[استاد مشاور]
چکیده: استویا (Stevia rebaudiana)، گیاهی شیرین برگ از خانواده آستراسه است. در برگ های این گیاه گلیکوزیدهای دی ترپن تولید می شوند که با وجود طعم و مزه ی شیرین جذب بدن نمی شوند و فاقد کالری می باشند از این رو جایگزین مناسبی برای قند معمولی محسوب می گردد. با این وجود، عصاره ی شیرین گیاه استویا به دلیل طعم تلخ ناشی از استویوزید از بازارپسندی اندکی برخوردار است. در پژوهش حاضر با فرض اینکه خاموش سازی ژن SrUGT85C2 در مسیر تولید متابولیت ثانویه استویوزید باعث تولید قند با طعم تلخ اندک خواهد شد، سازه RNAi در ناقل pHANNIBAL طراحی و ساخته شد. بدین منظور دو جفت آغازگر جهت تکثیر هر دو رشته ی سنس و آنتی سنس ژن SrUGT85C2 طراحی و واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام شد. پس از بررسی نتایج کمیت و کیفیت محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز، همسانه سازی قطعات در ناقل pTG19-T انجام شد. از کلنی های سفید بدست آمده PCR کلنی انجام شد و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. از کلنی های نوترکیب برای هر یک از قطعات سنس و آنتی سنس استخراج پلاسمید انجام شد و پس از تایید همسانه های مثبت با هضم آنزیمی و توالی یابی، ابتدا قطعه سنس در ناقل pHANNIBAL درج گردید، PCR کلنی انجام و کلنی مثبت با استخراج پلاسمید، هضم آنزیمی و توالی یابی تایید گردید و در نهایت قطعه آنتی سنس در ناقل pHANNIBAL درج گردید و توسط هضم آنزیمی و توالی یابی صحت همسانه سازی هر دو قطعه در ناقل pHANNIBAL تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#RNAi #خاموش سازی ژن #استویا #استویوزید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)