پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مصطفی یزدان مهر [پدیدآور اصلی]، علی عباسپور[استاد راهنما]، هادی قربانی[استاد راهنما]، مهدی دلقندی[استاد مشاور]
چکیده: از زمان انقلاب صنعتی تاکنون کره زمین و ساکنان آن با مشکلات زیست محیطی متعددی مواجه بوده اند. در حقیقت افزایش جمعیت جوامع انسانی، به افزایش نیازهای انسان منجر شده است و از سوی دیگر در قرن اخیر پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه سریع صنایع، آلوده شدن بخش های مختلف محیط زیست به انواع آلاینده های شیمیایی را به همراه داشته است. آلودگی محیط خاک، آب و هوا به وسیله صنایع مختلف شیمیایی یک مشکل جدی و فراگیر است. در میان صنایع شیمیایی، کارخانه های پتروشیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در حال حاضر، صنعت پتروشیمی با چالش‌های مهمی از نظر آلودگی های محیطی چون، آب، خاک و هوا روبه‌رو است. مجتمع پتروشیمی شامل پالایشگاه بزرگ نفت و کارخانه پتروشیمی است. صنایع پتروشیمی به علت ماهیت فعالیت های خود یک منبع بالقوّه برای تولید و انتشار انواع مختلف مواد زائد و خطرناک به داخل محیط محسوب می شوند. این تحقیق جهت آگاهی از وضعیت عناصر سنگین خاک در اراضی اطراف مجتمع پتروشیمی بجنورد انجام گردید. جمع آوری نمونه ها به صورت تصادفی و از 45 نقطه از منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. همزمان با نمونه برداری با استفاده از دستگاه GPS نمونه ها مکان-دار گردید. آزمایشات لازم از پارامترهای انتخاب شده برای این تحقیق شامل شوری، واکنش خاک، کربن آلی، بافت، و برخی عناصر سنگین شامل آهن، منگنز، سرب، نیکل و کروم با روش های استاندارد آزمایشگاهی انجام گردید و همچنین میان یابی داده ها و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل ها نشان دادند که خاک های منطقه مورد مطالعه میزان آهک زیادی دارند و همچنین واکنش خاک در اکثر نقاط منطقه مورد مطالعه عدد زیادی را نشان داد. میزان کربن آلی در منطقه مورد مطالعه پایین بوده و خاک این منطقه از این نظر جزء خاک های فقیر محسوب می شود. وضعیت عناصر سنگین به گونه ای بوده که هیچ کدام از عناصر سنگین از استاندارد های جهانی بالاتر نبوده است و یا اینکه نزدیک به استاندارد جهانی بوده اند. در پایان به این صورت نتیجه گیری گردید که تمهیدات لازم جهت افزایش میزان کربن آلی منطقه صورت گیرد، همچنین میزان pH خاک و همینطور میزان آهک خاک بالا بوده و جهت کاهش این دو پارامتر نیز تمهیدات لازم اندیشیده گردد. آزمایشات بیشتری با عناصر مختلف در سالهای آتی انجام گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلودگی خاک #عناصر سنگین #کریجینگ #وزن معکوس فاصله #مجتمع پتروشیمی بجنورد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)