پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محبوبه طالبی [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه کاربردهای ماتریس فاصله در گراف‌های مولکولی بررسی می‌شود. در این رابطه ویژگی‌های یکی از مهمترین شاخص‌های توپولوژیکی گراف‌های مولکولی مبتنی بر فاصله یعنی شاخص وینر مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. سپس شاخص‌های توپولوژیکی در بحث اعمال گراف‌ها بررسی می‌شود. در ادامه موضوع شاخص وینر فازی مبتنی بر فاصله فازی و بعضی از ویژگی‌های آن به صورت ابتکاری تعمیم داده می‌شود. همچنین به بررسی بعضی دیگر از کاربردهای ماتریس فاصله در گراف‌ها پرداخته می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شاخص‌‌های توپولوژیکی #فاصله فازی #گراف مولکولی #گراف مولکولی فازی #ماتریس فاصله #ماتریس فاصله فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)