پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
عیسی دیبه [پدیدآور اصلی]، شاهین شاهسونی[استاد راهنما]، وجیهه درستکار[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و افزایش نیاز به محصولات غذایی توجه به مدیریت اراضی کشاورزی جهت تولید بیشترین و با کیفیت ترین محصول امری بدیهی است. مدیریت اراضی بدون شناخت کافی از وضعیت عناصر غذایی خاک غیر ممکن می باشد، از این رو توجه به بحث وضعیت عناصر غذایی خاک جهت مدیریت کود دهی و افزایش راندمان ضروری است. این تحقیق در تعدادی از باعات مرکبات شهر دهدشت و چرام انجام گردیده است. ابتدا محل جمع آوری نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب گردید و سپس همزمان با نمونه برداری با استفاده از GPS نمونه ها مکان دار گردید. آزمایشات لازم از پارامترهای شوری، واکنش خاک، نیتروژن،کربن آلی، فسفر، پتاسیم، آهن و روی با روش های استاندارد انجام گردید و سپس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) میانیابی داده ها انجام گرفت و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که وضعیت شوری منطقه مورد مطالعه در حد نسبتا مناسبی می باشد. همچنین میزان کربن آلی منطقه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد که در اکثر نقاط منطقه مورد مطالعه میزان درصد کربن آلی پایین بوده و از این نظر جزء خاک های فقیر محسوب می شوند. همچنین میزان پتاسیم در حد متوسط بوده است، همچنین میزان شوری منطقه در حد مطلوبی قرار دارد و محدودیتی برای رشد و نمو گیاهان ایجاد نمی نماید، در اکثر نقاط میزان روی قابل جذب بیش از حد بوده است و میزان آهن قابل جذب کم بوده است. در پایان نتیجه گیری گردید، این صورت که باید در خصوص افزایش عناصری که کمبود آنها قابل ملاحظه بوده تمهیدات لازم اندیشیده گردد. همچنین پیشنهاد گردید با توجه به زمین های مسطح و وضعیت مناسب آب آبیاری این مناطق احداث باغ و مدیریت این زمین های زراعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نقشه حاصلخیزی خاک #کریجینگ #وزن معکوس فاصله #دهدشت و چرام

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)