پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سیف اله حمزه کلکناری [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد راهنما]
چکیده: قارچ‌های خوراکی یکی از منابع مهم غذایی و پروتئینی محسوب می شوند. ضایعات پس از برداشت در محصولات تازه غذایی از دلایل کاهش تولیدات و صادرات است. یکی از راه های افزایش موادغذایی، کاهش ضایعات پس از برداشت به خصوص در قارچ تکمه ای می باشد. راه کارهای فراوانی برای کاهش ضایعات پس از برداشت استفاده می شود که استفاده از اتمسفر تعدیل یافته و پوشش های خوراکی موارد مهم این صنعت به شمار می آیند. استفاده از پوشش های خوراکی با توجه به شرایط کشت و رقم قارچ باید به طور دقیق طراحی شود. انتخاب نامناسب ممکن است بی اثر باشد و یا حتی عمرانباری را در محصول به دلیل صدمه به بافت کاهش دهد و شرایط تنفس غیر هوازی را ایجاد کرده و موجب کاهش عطر و طعم محصول شود. جهت بررسی این موضوع در قارچ تکمه ای آزمایشی در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه شاهرود انجام شد. تیمارها شامل فیلم‌های بسته بندی در پنج سطح (عدم کاربرد فیلم، پلی اتیلن 20 میکرومتر، پلی اتیلن 40 میکرومتر، اورینت پرو پیلن 20 میکرومتر و نانوکامپوزیت رس 3 درصد)، اسانس خوشاریزه (صفر، 50 و 100 پی پی ام) و متغیر نمونه‌برداری (7 نمونه‌برداری به فواصل 5 روز) بودند. در ابتدای اعمال تیمارها، محصول وزن شد و سپس هر 5 روز صفات کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش اسانس خوشاریزه سبب کاهش وزن، جمعیت میکروبی و درخشندگی شد. سطح 50 پی پی ام اسانس خوشاریزه سفتی بافت، غلظت یون هیدروژن، دلتا-E را افزایش داد و باعث بهبود صفات بازارپسندی، عدم باز شدن کلاهک، تغییر رنگ بافت، چروکیدگی بافت، بو، طعم و مزه شد. هم چنین اسانس خوشاریزه میزان آنزیم های کاتالاز و مالون دی آدهید را کاهش داد. از طرفی استفاده از فیلم‌های بسته بندی به خصوص نانوکامپوزیت رس 3 درصد سبب بهبود بسیاری از صفات شامل: کاهش وزن، سفتی، موادجامدمحلول کل، اسدیته قابل تیتر، غلظت یون هیدروژن، درخشندگی، شدت نور، بازارپسندی، باز شدن کلاهک قارچ، تغییر رنگ، بو، طعم و مزه شد. در نتیجه در محدوده پژوهش انجام شده ترکیب تیماری فیلم نانوکامپوزیت رس با اسانس خوشاریزه 50 پی پی ام را می توان به عنوان ترکیب تیماری مناسب معرفی کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسانس خوشاریزه #فیلم بسته‌بندی #قارچ تکمه ای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)