پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
نفیسه محسن آبادی [پدیدآور اصلی]، احمد رجایی[استاد راهنما]، میثم طباطبایی [استاد راهنما]، افشین محسنی فر [استاد مشاور]
چکیده: امروزه به دلیل آلودگی های زیست محیطی، تمایل به استفاده از بسته بندی های زیست تخریب پذیر رو به افزایش است. از طرف دیگر، اگر چه روش حرارتی معمول، سبب اطمینان مصرف کننده از سلامت و افزایش عمر ماندگاری محصولات غذایی می شود، اما در عین حال سبب کاهش فاکتورهای کیفی و کمی آن ها نیز خواهد شد. بنابر این علاوه بر طراحی بسته بندی های زیست تخریب پذیر، ایجاد بسته بندی های ضد میکروب و ایمن با استفاده از مواد ضد میکروب طبیعی بسیار حائز اهمیت است .کیتوزان و اسانس های گیاهی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی شناخته شده هستند که می توان از آنها در بسته بندی های ضد میکروب استفاده کرد. در این پژوهش ابتدا بین بنزوئیک اسید و کیتوزان پیوند کووالانسی ایجاد شد و در ادامه با استفاده از روش خود تجمعی نانوژل کیتوزان-بنزوئیک اسید حاصل شد. سپس اسانس رزماری در نانوژل کیتوزان-بنزوئیک اسید به منظور افزایش پایداری و خاصیت ضد میکروبی آن درونپوشانی شد. در ادامه اسانس رزماری در حالت آزاد و درونپوشانی شده در فیلم خوراکی بر پایه نشاسته ذرت استفاده شد و خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدمیکروبی فیلم های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج طیف سنج مادون قرمز-تبدیل فوریه نشان داد که پیوند کووالانسی بین کیتوزان و بنزوئیک اسید با موفقیت انجام شده است. عکس میکروسکوپ الکترونی روبشی میانگین اندازه ذرات زیر 100 نانومتر را نشان داد. فیلم های حاوی نانوژل دارای نفوذپذیری به بخار آب بالاتری در مقایسه با فیلم های حاوی اسانس رزماری بودند. جذب رطوبت فیلم نشاسته ای با افزایش اسانس و نانوژل کاهش یافت. در مورد فیلم های حاوی نانوژل تا غلظت 0.2درصد نانوژل شفافیت افزایش یافت. بالاترین استحکام کششی در نقطه شکست مربوط به فیلم حاوی 0.2% نانوژل بود. هم چنین نتایج آزمون میکروبی نشان داد که اسانس رزماری و نانوژل هر کدام به تنهایی علیه استافیلوکوکوس اورئوس خاصیت بازدارندگی خوبی داشتند که با درونپوشانی اثر بازدارندگی اسانس رزماری بیشتر شد. با ترکیب اسانس رزماری با نانوژل به صورت درونپوشانی شده هر دو اثر ضد میکروبی آنی ( اسانس) و تدریجی ( نانوژل) بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق، می توان از فیلم های نشاسته ای حاوی اسانس کپسوله شده در نانوژل کیتوزان- بنزوئیک اسید به منظور افزایش ماندگاری مواد غذایی استفاده کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوژل کیتوزان-بنزوئیک اسید #اسانس رزماری #فیلم خوراکی #نشاسته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)