پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
ندا جنتی [پدیدآور اصلی]، فرج الله فردوست[استاد راهنما]، محمود صادقیان[استاد مشاور]
چکیده: کانسار چشمه حافظ که در حال حاضر به صورت یک معدن متروکه می باشد، در 190 کیلومتری جنوب غربی شاهرود در حاشیه شمالی زون ساختار مرکزی ایران واقع شده است. سنگ های میزبان این کانسار مجموعه اتشفشانی و اتشفشانی-رسوبی ائوسن میانی تا فوقانی هستند ..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانی شناسی #پلی متال #کانسار #چشمه حافظ #ترود
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)