پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
امیر بطیاری [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان ها از مهمترین ویژگی های آن ها به شمار می روند. برای برآورد پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان ها از روش های مختلفی استفاده می شود. رایج ترین و معتبرترین روش برای برآورد این پارامترها استفاده از داده های آزمایش پمپاژ است. در هر حال، به دلیل عدم دقت در انجام آزمایش پمپاژ و هم‌چنین عدم وجود کارشناسان با تجربه برای آنالیز داده های آزمایش پمپاژ، در بسیاری از موارد نتایج حاصله از آنالیز داده های آزمایش پمپاژ دارای عدم قطعیت قابل توجهی می باشند. در این تحقیق برای صحت‌سنجی پارامترهای هیدرودینامیکی در منطقه گالیکش استان گلستان از اطلاعات 14 آزمایش پمپاژ استفاده شده است. لازم به ذکر است که این آزمایشات پمپاژ به صورت پلهای معکوس انجام شده است که به دلیل تداخل مولفه‌های افت چاه (Well loss) و افت سفره(Aquifer loss) خطاهای قابل توجهی را شامل می‌شوند. به این ترتیب که در روش پلهای معکوس با کم کردن دبی پمپاژ و ادامه آزمایش با دبی جدید، به تدریج مولفه افت چاه کمتر و مولفه افت سفره بیشتر می شود و این مسئله موجب ایجاد خطاهای فاحشی می شود. به منظور صحت‌سنجی نتایج حاصل از این آزمایشات پمپاژ معادله برای هر چاه برآورد شده است. سپس با استفاده از معادله چاه مقدار افت کل در چاه‌های پمپاژ برای دبی‌های مختلف محاسبه شده‌اند. مقادیر افت‌های کل محاسبه شده با مقادیر مشاهده شده در آزمایشات انجام شده مورد مقایسه قرار گرفته‌اند با محاسبه خطای نسبی(Relative error) برای هر آزمایش پمپاژ ملاحظه می‌شود که مقدار این خطاها بین 63 تا 199 درصد متغیر است. چنین خطاهای نسبی بسیار زیاد بیانگر این است که روش به‌ کار گرفته شده، روش نادرستی می‌باشد. علاوه بر این، با استفاده از لاگ‌های لیتولوژیکی لاگ‌های ژئوالکتریکی (کاراتاژ) چاه‌های مورد نظر اصلاح شده و مقادیر قابلیت انتقال و آبدهی ویژه برای نقاط مختلف دشت گالیکش برآورد شده است. ملاحظه می شود که تغییرات مکانی مقادیر برآورد شده قابلیت انتقال و آبدهی ویژه در دشت گالیکش به طور نسبی بالا است. دلیل این مسئله به علت وجود رودخانه های مهم در محدوده این دشت و جابجایی جانبی آنها می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پمپاژ #افت پله ای معکوس #پارامترهای هیدرودینامیکی #صحت سنجی #خطای نسبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)