پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
عدنان باقری [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با رشد جمعیت نیاز به منابع آبی بیش از هر زمانی شدت گرفته است و یافتن منابع آبی جدید، یک راه حل مناسب در پاسخ به این نیاز بشر است. تخلیه آب‌های زیرزمینی به دریا یکی از منابعی است که می‌توان از آن به عنوان یک منبع آب، با حجم و کیفیت مناسب استفاده کرد. تاقدیس سادول در مرز سه استان فارس، هرمزگان و بوشهر واقع شده است و طویل‌ترین تاقدیس در مجاورت خلیج فارس است. به منظور بررسی احتمال زهکشی آب‌های زیرزمینی از تاقدیس سادول به خلیج فارس از روش بیلان هیدروژئولوژیکی استفاده شده است. در این روش مقدار تغذیه و تخلیه آب‌های زیرزمینی در تاقدیس سادول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با تهیه لایه‌های اطلاعاتی عوامل موثر در تغذیه و هم‌پوشانی این لایه‌ها در محیط GIS، درصد تغذیه سالانه در بخش‌های مختلف منطقه برآورد شد. با استفاده از نمودار بارش-ارتفاع، نقشه هم‌باران منطقه تهیه گردید. با توجه به درصد تغذیه در بخش های مختلف منطقه و همچنین با استفاده از نقشه هم‌باران، حجم تغذیه سالانه در بخش‌های مختلف منطقه برآورد شد. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده ملاحظه می‌شود که حجم تغذیه سالانه در تاقدیس سادول حدود 201 میلیون مترمکعب می‌باشد. از آن‌جایی که حجم تخلیه سالانه از چاه‌ها و چشمه‌های منطقه حدود 111 میلیون مترمکعب می‌باشد، بنابراین حجم تغذیه سالانه در منطقه در مقایسه با حجم تخلیه سالانه حدود 88 میلیون مترمکعب بیشتر است. با توجه به قرارگیری تاقدیس سادول در مجاورت خلیج فارس و وجود گسل‌های عرضی متعددی که تاقدیس سادول را قطع می‌نمایند، می‌توان این‌چنین اظهار نظر نمود که به احتمال زیاد بخشی از آب‌های تغذیه شده در این تاقدیس به خلیج فارس تخلیه می‌شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغذیه #تخلیه به دریا #کارست #سادول
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)